ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАННОЇ ФОРМИ КАДЗУО ІШІГУРО («ЗАЛИШОК ДНЯ», «НЕ ВІДПУСКАЙ МЕНЕ»)

Автор(и)

  • В. І. Силантьєва Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine
  • О.А. Андрейчикова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234410

Ключові слова:

мультикультуралізм, англійськість, японськість, гуманізм, епоха відчуження

Анотація

У статті досліджуються ознаки девальвації гуманізму в сучасному суспільстві в контексті мультикультурного мислення (англійського – японського).  Об'єктами дослідження є романи лауреата Нобелівської (2017 р.) і Букерівської (1989 р.) премій письменника Кадзуо Ішігуро «Залишок дня» і «Не відпускай мене». У романі «Залишок дня» англійський письменник японського походження успадковує і розвиває традицію англійського роману, але в той же час синтезує особливості англійської ментальності з принципами честі та служіння в кодексі самураїв «Бушідо».  Тонка іронія, пов'язана з паралеллю «кодекс честі англійського дворецького і японського самурая», вважають автори статті, в найбільшій мірі пояснює логіку сюжетної дії твору. У статті також зазначається, що Кадзуо Ішігуро вдалося відобразити глибинну спільність постколоніальної «англійськості» з витонченим японським сприйняттям буття і обов’язку.  Хоча сам автор у своїх інтерв’ю і коментарях часто наполягає на тому, що практично нічого не пам'ятає про Японію і що йому цікаво писати на загальнолюдські теми, це «практично» завжди має в його романах карколомний ефект. Роман «Не відпускай мене» допомагає зрозуміти, що особливістю цього твору є проголошення гуманізму як однієї з головних цінностей людства в будь-які часи та за будьякими умовами.  Зазначено, що ця ідея виявляється в конфліктних відносинах із сучасним тлумаченням поняття.  Гуманістичні цінності в романі розкриваються також у внутрішніх роздумах героїні, стосунках героїв, вчинках героїв, причому автор навіть у нестандартній антиутопічній ситуації існування ідеалів, готовий розмірковувати про моральні основи, без яких людське життя є немислимим. До того ж, мотив відірваності людини від свого коріння, який дуже характерний для японської культури, проектується на сучасне європейське бачення проблеми.

Посилання

Белова Е. Н. Поэтика романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (к проблеме художественного мультикультурализма): автореф. дис…канд. филол. наук: 10.01.03. Воронеж, 2012. 19 с.

Бойніцька О. С. Особиста та суспільна історія в романі Кадзуо Ішігуро «Залишок дня». Мовні і концептуальні картини світу:зб. наук. праць / відп. ред. О. І. Чередниченко. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012. Вип. 38. С.74–78.

Ватолина Н. С. Японские и английские черты романа Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Гуманитарный научный вестник. Серия «Филологические науки». 2019. №4. С.7– 15.

Джумайло О. За границами игры: английский постмодернистский роман: 1980 – 2000. /Вопросы литературы. 2007. № 5. С. 7– 45.

Жлуктенко Н. Ю. Топос у романах Кадзуо Ішігуро. Літературознавчі студії: зб. наук. праць / відп. ред Г. Ф. Семенюк. Вип. 26. Київ : КНУ; ВД Дмитра Бураго, 2010. С. 191–195.

Исигуро К. Не отпускай меня: Роман / пер. с англ. Л. Мотылева. Москва: Эксмо, 2020. 352 с.

Ішігуро К. Залишок дня: Роман / пер. з англ. Г. Лелів. Київ: ВСЛ, 2019. 240 с.

Кушнірова Т. В. Жанрові особливості роману «Не відпускай мене» Ішігуро Кадзуо. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».2017. №28. С.71–74.

Стовба А. С. Образ дворецкого в романе КадзуоИсигуро «Остаток дня»: кросс-культурный аспект. URL: http://wwwphilology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/stovba/stovba_k_isiguro.pdf (дата звернення: 20.11.20).

Толкачев С. П. Мультикультурный контекст современного английского романа: дис. доктора филол. наук: 10.01.03. Москва, 2003. 381с.

Усенко О. П. Мифологема дома в творчестве Кадзуо Исигуро. Вісник Дніпропетровського університету імені А. Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2012. № 1 (3). С. 146–149.

Уэльбек М. Возможность острова/La Possibilitéd’uneîle. Москва: Иностранка, 2014. 448 с.

Уэльбек М. Элементарные частицы/The Elementary Particles. Москва: АСТ, 2014. 384 с.

Head D. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950–2000. – Cambridge: UniversityPress, 2002. 307 p.

Lodge D. The ArtofFiction. Illustrated from Classicand Modern Texts. London: Penguin Books, 1992. 240 p.

Wai-chew S. Kazuo Ishiguro. London – NewYork: Routledge, 2010. 187 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА