ГІПЕРБОЛА В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЖІНОЧІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ СОФІ КІНСЕЛЛИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234409

Ключові слова:

гіпербола, якісний аналіз, троп, кількісна гіпербола, вищий ступінь порівняння, жіноча проза

Анотація

У статті представлені результати дослідження щодо використання гіперболи у сучасній жіночій художній прозі як однієї з особливостей цього жанру. Новизна нашої розвідки полягає в тому, що жанрові характеристики та сюжетні прийоми романтичних романів є доволі ретельно досліджені в наукових працях, тоді як стилістичні аспекти жанру зазвичай залишалися поза увагою науковців. Емпіричним матеріалом дослідження слугували два романи сучасної англійської письменниці, авторки низки бестселерів, Софі Кінселли “Twenties Girl” та “Can You Keep a Secret?”. Теоретичним  підґрунтям  дослідження стали  наукові розвідки, які поєднують  питання,  пов’язані  з  літературознавством, контекстом  та  риторичними  прийомами. Гіпербола є типовою рисою творчості жінок-письменниць, у творах яких використовуються численні таксономії гіпербол. Це дослідження спрямоване на визначення особливостей цільових образних висловів, які є притаманними жіночій романтичній прозі. Тож, основна увага в запропонованій  статті приділяється типам гіперболічних виразів, які переважають у проаналізованих текстах, тобто кількісним гіперболам та гіперболам, вираженим прикметниками у найвищому ступені порівняння. Запропонована стаття підтверджує, що гіпербола є контекстно-залежним мовним явищем. Результати дослідження знайшли своє відображення в кількісному та якісному аналізі використання гіпербол. Перший показує, що серед кількісних гіпербол ‘мільйон’ найчастіше використовується жінками-письменницями, на відміну від числівників ‘п'ятдесят’, ‘десять тисяч’, ‘базільйон’, використання яких є мінімальним. Якісний аналіз представляє таксономію семантичних полів гіпербол, утворених прикметниками в найвищому ступені порівняння (наприклад, неживі предмети, поведінка, стосунки  тощо), і виявив високу частоту використання антропологічних доменів. Крім того, було встановлено, що буквальне, об’єктивно-логічне значення гіперболи, вираженої числівником на позначення величини, стає інтенсифікатором і зливається з набутим у контексті суб’єктивно-оцінним, більш виразним значенням, із позитивною чи негативною конотацією.

Посилання

Aljadaan N. Understanding Hyperbole. Arab World English Journal (October, 2018), 1-31. Retrieved from https://www. researchgate. net/ publication / 328482053 _ Understanding _ Hyperbole.

Burgers Ch. et al. HIP A Method for Linguistic Hyperbole Identification in Discourse. Metaphor and Symbol, 2016. 31 (3), 163–178. Retrieved from https://www. researchgate.net/publication/304525790_HIP_A_ Method_ for _ Linguistic_ Hyperbole_ Identification in_Discourse.

Carston R., & Wearing C. Hyperbolic Language and its Relation to Metaphor and Irony. Journal of Pragmatics 2015. 79, 79-92. Retrieved from https://discovery.ucl. ac.uk/ id/ eprint/ 1461146/1/Carston-Wearing-Hyperbole-17Jan2015-Revised-CW-RC.pdf.

Cawelti J. Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 344 p.

McCarthy, M., & Carter, R. (2004) ‘‘There’s Millions of Them’’: Hyperbole in Everyday Conversation. Journal of Pragmatics, 36, 149–184. doi : 10.1016/S0378-2166(03)00116-4

Christodoulidou M. Hyperbole in Everyday Conversation. Selected Papers from the 19th ISTAL, 2009. 143-152. Retrieved from https://www.enl.auth.gr/ symposium19/ 19thpapers/ 014_ Christodoulidou.pdf.

Claridge C. Hyperbole in English: A Corpus Study of Exaggeration. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 299. doi : 10.1017/CBO9780511779480

Cruise E. Ch. Writing on the Edge: Paul’s Use of Hyperbole in Galatians. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2019. 292 p.

Galperin I. R. Stylistics, 2nd edition, revised. Moscow : Higher School, 1977. 334 p.

Henkemans Snoeck A. F. The Use of Hyperbole in the Argumentation Stage. In D. Mohammed, & M.Lewiski (Eds.), Virtues of Argumentation: Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22-26 May 2013 Windsor, ON: OSSA 1-9. Retrieved from https://pure.uva.nl/ws/files/2140571/152630_use_of_hyperbole.pdf.

Mintsys E. Ye. Compositional and Stylistic Peculiarities of Chick Lit. Мова. Культура. Комунікація: дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері : Матеріали V-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 24 квітня 2014 р.). Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. 2014. C. 60-62.

Mintsys E. Ye. Peculiarities of Danielle Steel’s Style: Lexical Rhetorical Devices. English in Globalised World/XVII TESOL–Uktaine Conference, March 15-16. Book of Papers. KamianetsPodilsky, 2012. P. 116.

Мінцис Е.Є. Сучасний англомовний жіночий роман: структура та лінгвостилістичні особливості (на матеріалі прози Даніели Стіл). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. 2011. Частина 2, № 5. С. 85-89.

Mora L. C. All or Nothing: A Semantic Analysis of Hyperbole. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 25-35. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/28299696_All_or_Nothing_A_Semantic_Analysis_of_Hy perbole.

Mora L. C. At the Risk of Exaggerating: How Do Listeners React to Hyperbole? Spain: Universitat de Valencia. Retrieved from https://www.uv.es/anglogermanica/2003-2004/Cano.htm.

Orr K. The Problem with Women and Emotions. The Sydney Morning Herald (July 25, 2018). Retrieved from https://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/the-problem- with-womenand-emotions-20180725-p4ztkc.html.

Поликарпова Е.В. Семантическое переосмысление числительных на примере гиперболического употребления. Rec. philogica. Архангельск. 2000. Вып. 2. С. 70-72.

Rende N. Bridget Jones, Prince Charming, and Happily Ever Afters: Chick Lit as an Extension of the Fairy Tale in a Postfeminist Society. Senior Thesis. Available from Senior Seminar Papers – Gender and Women’s Studies (https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/5352). URL: http://hdl.handle.net/2142/5439

Screbnev Yu. M. Fundamentals of English Stylistics. Textbook. Moscow: Astrel AST, 2000. 224 p.

Spitzbardt H. Overstatement and understatement in British and American English. Philologica Pragensia. 1963. 6. P.277–286.

Улюра Г. А. Теоретико-методологічні засади ґендерних студій у літературознавстві. Ґендерні студії в літературознавстві. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. С. 6– 20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА