ДИСКУРСОЛОГІЯ: НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ (теоретичний огляд)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234404

Ключові слова:

дискурс, дискурсологія, особистісно VS статусно орієнтований дискурс, інституційний дискурс

Анотація

Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд основних напрямів аналізу дискурсу та окреслити основні завдання дискурсології як галузі лінгвістики. В залежності від методологічної спрямованості дослідники виділяють такі напрями дослідження дискурсу: формальний, функціональний (представлений семіотичним та ситуативним підходами) та діяльнісний. Актуальним є протиставлення особистісно орієнтованого і статусно орієнтованого дискурсу. У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один одного, у другому випадку спілкування зводиться до діалогу представників тієї або іншої соціальної групи. Особистісний (персональний) дискурс представлений двома основними різновидами – побутовим і буттєвим дискурсами. Специфіка побутового дискурсу полягає в прагненні максимально стиснути передану інформацію, вийти на особливий скорочений код спілкування. Буттєвий дискурс призначений для знаходження і переживання істотних смислів, тут мова йде не про очевидні речі, а про художнє і філософське осягнення світу. Статусно орієнтований дискурс становить собою інституційне спілкування, тобто мовленнєву взаємодію представників соціальних груп або інститутів один з одним, з людьми, які реалізують свої статусно-рольові можливості в рамках сформованих суспільних інститутів, число яких визначається потребами суспільства на конкретному етапі його розвитку. Серед різновидів виділяють політичний, адміністративний, юридичний, військовий,  педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний види інституційного дискурсу. Дослідники зазначають, що наведений список може бути доповнений або видозмінений. Ключовими проблемами аналізу дискурсу залишаються структура та стратифікація дискурсу, встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування способів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і процедур аналізу й опису дискурсів.

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. К. : ВЦ “Академія”, 2004. 344 с.

Вєдєрнікова Т.В. Дискурсологія тексту: історія та перспективи. 2017. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/prohramy-vstupnykh-vyprobuvan/485-naukovi-konferentsiitsdpu/international-scientific-and-practical-internet-conference-foreign-language-in-professionaltraining-of-specialists-issues-and-strategies/section-1-critical-issues-of-contemporary-philologyliterature-and-cultural-studies/6010-diskursologiya-tekstu-istoriya-ta-perspektivi

Горбунова М. В. К истории возникновения термина «Дискурс» в лингвистической науке. Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, no. 27. 2012. С. 244-247.

Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины как слова обыденного языка. Язык. Личность. Текст: сб. к 70-летию Т. М. Николаевой. М. : Языки славянских культур, 2005. С. 34–55.

Карасик В.И. Дискурсология как направление коммуникативной лингвистики. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, no. 1 (21), 2016. С. 17-34.

Кашкин В.Б. Дискурс: учебное пособие. Воронежский государственный университет. 2004. 76 с.

Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 196 с.

Серио П. Как читают тексты во Франции. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: пер. с фр. и португ. М.: Прогресс, 1999. С.102-130.

Сeлівaнoвa O.O. Сучaснa лінгвістикa: нaпрями тa прoблeми. Пoлтaвa: Дoвкілля-К, 2008. 712 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с. Шевченко И.С. Дискурс и его категории. Вісник ХНУ. 2011. № 973. С. 6-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА