ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА У РОМАНІ ДЖ.С. ФОЄРА «EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE» В ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234402

Ключові слова:

емотивність, емотивність художнього тексту, емотема, перекладацькі трансформації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню емоційного мовлення персонажa та емотивності роману Дж.С. Фоєра "Extremely Loud and Incredibly Close". З опертям на антропоцентричну парадигму, лінгвостилістичний та лінгвопоетичний методи аналізу проаналізовано лінгвостилістичні засоби вираження емотивності. Увесь спектр емоцій головного персонажа аналізованого роману виражений у низці емотем: сором, злість, збентеження, паніка, лють, агресія, провина, смуток, розчарування, щастя, полегшення, радість, втіха. Показано, що проблематика перекладу емотивного мовлення полягає у ретельному доборі відповідних лексико-семантинтичних, синтаксичних та стилістичних засобів задля адекватного відтворення емотивно маркованих мікро та макроконтекстів.  За допомогою дескриптивного та порівняльно-перекладознавчого методів було виявлено особливості відтворення емотивності роману в україномовному перекладі. Завданням перекладача емотивного маркованого мовлення персонажів є адекватне відтворення думок та емоцій персонажа, щоб викликати у читача перекладу ту ж емпатію, як і у читача оригіналу. Перекладач аналізованого роману застосовує граматичні трансформації, декомпресію, лексико-семантичні зміни для адекватного відтворення емоційного мовлення персонажа у романі Дж.С.Фоєра “Страшенно голосно та неймовірно близько” в українському перекладі. Попри це, дослідження також виявило сподаричні випадки незбереженння емотивної конотації та завищення стильового модусу, що призвело до семантично-емотивних втрат. Висновано, що в українському перекладі у більшості випадків адекватно збережена емоційна тональність оповіді, а переклад ключових повторів адвербіальних інтенсифікаторів гармонійно корелює із назвою роману та задає експресивно-емотивний лейтмотив усього роману.

Посилання

Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Международные отношения, 1975. 240 с.

Валгина Н.С. Теория текста. М. : Логос, 2003. 250 с.

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое пособие. К. : ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. 336 с.

Семëнов А.Л. Основные положения общей теории перевода. М. : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2005. 99 с.

Телия В.Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц. Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М. : Наука, 1991. 356 с.

Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1987. 190 с.

Фоєр Дж. С. Страшенно голосно і неймовірно близько”/ перекл. О. Постранська. Харків : Видавництво Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. 384 с.

Foyer J.S. Extremely Loud and Incredibly Close. Boston, New York: Houghon Mifflin Company, 2005. 335 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА