ДИСКУРСИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКІВ ПО УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234400

Анотація

.

Дослідження виконано в межах сучасної комунікативно-орієнтованої лінгвістичної парадигми. Стаття присвячена стислому розглядові текстів англомовних туристичних путівників по Україні з точки зору дискурсивного дослідження. Матеріалом аналізу слугували електронні англомовні туристичні путівники по Україні. Предметом дослідження виступає дискурсивний аналіз текстів, які опубліковані на сторінках електронних путівників і виділення окремих прикладів. При дослідженні загальних засад дискурсу, зокрема туристичного, виявилось, що певні його характеристики співпадають з рекламним дискурсом, та спрямовані на привертання уваги, заохочення інтересу, виникнення нестримного бажання і, нарешті, спонукають до дії (туристичної подорожі). Використання певних лінгвістичних структур пробуджує в уяві читачів специфічні образи – «schemata» – що означають «схема», «шаблон», «схематика». Протягом здійснення дослідження ми відмітили, що інформація в путівниках з’являється як допоміжна порада подорожуючим, передається, зокрема, модальними дієсловами. Так як туризм передбачає подорож у просторі і в часі, багато онлайн путівників представляють культурну спадщину, як основний засіб приваблення туристів до певної країни чи регіону. Сучасні дослідники вважають, що серед мотивів обов’язково зафіксовані в туристичних текстах, присутні такі – справжність; пошук нового, незнайомого та протиставлення світів. Вербальні та невербальні одиниці англомовних туристичних текстів спрямовані на формування комплексного привабливого образу країни-місця відпочинку. Отримані результати дослідження стануть у нагоді при подальшому вивченні туристичного дискурсу.

Посилання

Бортник С. Б. Лінгводидактичний ресурс англомовного туристичного дискурсу у навчанні студентів спеціальності «Туризмознавство. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 33. том 2. С. 11-14.

Горлачова В.В. До питання про професійне спілкування іноземною мовою фахівців сфери туризму: Лексикалізація образу Іспанії в англомовних туристичних текстах. Мова і культура (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2014. Вип. 17. Том 1 (169). С. 583-590.

Holloway G. The Discourse of Tourism and National Heritage: A Contrastive Study from a Cultural Perspective. Cambridge Scholar Publishing, 2004. 406 p.

Cook G., Discourse of Advertising, London, Routledge, 1992. 251 p.

Cook G., Discourse and Literature, Oxford: Oxford University Press, 1994. 285 p.

Dann G. M. S., The Language of Tourism: a Sociolinguistic Perspective Finnmark University College, Alta, Norway 1996. 304 p.

The English of Tourism / Edited by Georgeta Rata, Ioan Petroman, Cornelia Petroman. Cambridge Scholars Publishing, 2012. 325 p.

Travel guide Nomadic Matt. URL: https://www.nomadicmatt.com Tourist guidebook Lonely Planet. URL: https://www.lonelyplanet.com Tourist guidebook Culture Trip. URL: https://theculturetrip.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА