МОВНА СИТУАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ІНДІЇ: КОЛОНIАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.1(46).234394

Ключові слова:

англомовна лексикографія в Індії; колоніальний період; мовна ситуація; кількісні, якісні й оцінні параметри

Анотація

Ця публікація продовжує цикл статей, присвячених вивченню мовної ситуації як фактору розвитку англомовної лексикографії Індії. В роботі розглядаються основні параметри мовної ситуації Індії в колоніальний період, який є визначальним для подальшого положення й розвитку англійської мови в країні. Застосування діахронного підходу при описі та аналізі складових мовної ситуації в Індії дозволяє виявити певну стабільність кількісних, якісних і оцінних параметрів щодо корінних мов країни й кардинальні зміни щодо до положення англійської мови. Так, кількісний параметр англійської мови в Індії відображає зміни демографічного показника, національної приналежності й професійної зайнятості людей, які володіють англійською мовою. На якісному рівні мовна ситуація в Індії залишається багатомовною, гетерогенною і нерівноважною та поповнюється ще однією мовою індо- європейської сім’ї – англійською. Протягом періоду колонізації англійська проходить на оцінному рівні стадії від сприйняття її як мови торговців і місіонерів до прийняття корінним населенням країни як засобу отримання знань, можливості соціального зростання в суспільстві, інструменту спілкування не тільки з британцями та іншими іноземними громадянами, а й, враховуючи багатополюсну мовну ситуацію в регіоні, з мешканцями інших регіонів країни. Таке положення англійської мови в країні веде до зміни її функціональних характеристик. Найбільш значущими виявляються політична, педагогічна функції і функція мови посередника. Їх реалізація вимагає активного розвитку лексикографічної практики, яка проявляється у створенні на матеріалі англійської мови глосаріїв, словників, як двомовних, так і тлумачних, що описують у залежності від мети упорядника, особливості лексичного складу мови в Індії.

Посилання

Битко Н. С. Языковая ситуация как фактор развития англоязычной лексикографии Индии: добританский период. Записки з романо-германської філології. 2019. Вип. 2 (43). С. 81-92.

Битко Н. С. Культурные, лингвистические и лексикографические антецеденты англоязычной лексикографии в Индии. Вісник Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна. 2018. Вип. 88. С. 99-104.

Mehrotra R. R. Indian English: Texts and interpretation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998. 148 p.

Dharwadker V. English in India and Indian Literature in English: The Early History, 1579-1834.

Comparative Literature Studies. 2002. Vol. 39 (2). Р. 93-119.

Lewis I. Sahibs, Nabobs, and Boxwallahs. A Dictionary of The Words of Anglo-India. Bombay, New York: Oxford University Press, 1991. 280 p.

History on Indian Census. Introduction. Government Of India. Mnistry of Home Affairs. URL:http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/History_link/censushistory.htm (last accessed 30.05.2021)

Sinha S. P. English in India: A historical study with particular reference to English education in India. Patna: Janaki Prakashan, 1978. 169 p.

Waterfield H. Memorandum on the Census of British India 1871-72. London: Eyre and Spottiswoode, 1875 P. 29. URL: https://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/5/5/2/public/paged9a1.html?title=1871&action=next&record=29 (last accessed 30.05.2021)

Baines J. A. General report on the Census of India, 1891: Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. London: H.M.S.O, 1893. 288 p. URL: https://archive.org/stream/cu31924023177268#page/n159/mode/1up (last accessed 30.05.2021)

Census yearwise. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Ministry of Home Affairs. URL:

http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/Census_Questionaires_link/questions.htm#1911 (last accessed 30.05.2021)

Dashora Rao Sahib Pt. Yamunalal. Mewar in 1941. A Summary of Census Statistics. Vol. IV. Alwar: R.C. Sharma Bros. Electric Press, 1942. 227 p. URL: https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.124049/2015.124049.Mewar-In-1941-A-Summary-OfCensus-Statistics--Vol-Iv#page/n131/mode/2up/search/english (last accessed 30.05.2021)

Bragg M. The Adventure of English: 500 ad to 2000. The Biography of a Language. London: Hodder & Stoughton, 2003. 354 p.

McArthur T. The Oxford Guide to World English. Oxford: Oxford University Press, 2003. 501 p.

Wadia A. R. The Future of English in India. Bombay: Asia Publishing House, 1954. P. 3.

Ward A. W. The Cambridge History of English Literature. Vol. XIV. Cambridge: Cambridge University Press, 1916. P. 331-332.

Firth J. R. The English School of Phonetics. Transactions of the Philological Society. London, 1946. Vol. 45 (1). P. 92-132.

Rao G. S. Indian Words in English. A study in Indo-British Cultural and Linguistic Relations. Oxford: Clarendon Press, 1954. 139 p.

Early travels in India 1583 – 1619 / ed. by William Foster. London: Milford, Oxford university press, 1921. 351 p. URL: http://www.archive.org/details/earlytravelsinin00fostuoft (last accessed 30.05.2021)

Prasad R. Ch. Early English Travellers in India. Delhi: Motilal Banarsidass, 1980. 382 p.

Parhi A. R. Indian English Through Newspapers. New Delhi: Concept Publishing Company, 2008. 277 p.

Mehrotra A. K. An Illustrated History of Indian Literature in English. Delhi: Permanent Black, 2003. 406 p.

Aggarwal J. C. Landmarks in the History of Modern Indian Education. New Delhi: Vikas Publishing House, 1984. 423 p.

Mahmood M. Language Politics and higher education in India. The Indian Journal of Political Science. 1974. Vol. 35 (3). P. 277-286.

Reference

Bitko, N. S. (2019). Jazykovaja situacija kak faktor razvitija anglojazychnoj leksikografii Indii: dobritanskij period. Zapiski z romano-germans'koї fіlologії, 2 (43), 81-92.

Bitko, N. S. (2018). Kul'turnye, lingvisticheskie i leksikograficheskie antecedenty anglojazychnoj leksikografii v Indii. Vіsnik Harkіvs'kogo Nacіonal'nogo Unіversitetu іm. V. N. Karazіna, 88, 99-104.

Mehrotra, R. R. (1998). Indian English: Texts and interpretation. Amsterdam: John Benjamins.

Dharwadker, V. (2002). English in India and Indian Literature in English: The Early History, 1579-1834. Comparative Literature Studies, 39 (2), 93-119.

Lewis, I. (1991). Sahibs, nabobs and boxwallahs: A dictionary of the words of Anglo-India. Bombay: Oxford University Press.

History on Indian Census. Introduction. Government Of India. Mnistry of Home Affairs. (n.d.). Retrieved May 30, 2021, from http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/History_link/censushistory.htm

Sinha, S. P. (1978). English in India: A historical study with particular reference to English education in India. Patna: Janaki Prakashan.

Waterfield, H. (1875). Memorandum on the Census of British India 1871-72. London: Eyre and Spottiswoode. (n.d.). Retrieved May 30, 2021, from https://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/5/5/2/public/paged9a1.html?title=1871&action=next&record=29

Baines, J. A. (1893). General report on the Census of India, 1891: Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty. London: H.M.S.O. (n.d.). Retrieved May 30, 2021, from

https://archive.org/stream/cu31924023177268#page/n159/mode/1up

Census yearwise. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Ministry of Home Affairs. (n.d.). Retrieved May 30, 2021, from http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/Census_Questionaires_link/questions.htm#1911

Dashora, Rao Sahib Pt. Yamunalal. (1942). Mewar in 1941. A Summary of Census Statistics (Vol. IV). Alwar: R.C. Sharma Bros. Electric Press. (n.d.). Retrieved May 30, 2021, from https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.124049/2015.124049.Mewar-In-1941-A-Summary-OfCensus-Statistics--VolIv#page/n131/mode/2up/search/english

Bragg, M. (2016). The adventure of English: 500 AD to 2000: The biography of a language. London: Sceptre.

McArthur, T. (2003). The Oxford guide to world English. Oxford: Oxford University Press.

Wadia, A. R. (1954). The future of English in India. Bombay: Asia Publishing House.

Ward, A. W. (1916). The Cambridge history of English literature. (Vol. XIV). Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Firth, J. R. (1946). The English School Of Phonetics. Transactions of the Philological Society, 45 (1), 92-132. doi:10.1111/j.1467-968x.1946.tb00224.x

Rao, G. S. (1954). Indian words in English: A study in Indo-British cultural and linguistic relations. Oxford: Clarendon Press.

Foster, W. (Ed.). (1921). Early travels in India 1583 – 1619. Milford: Oxford university press. (n.d.). Retrieved May 30, 2021, from http://www.archive.org/details/earlytravelsinin00fostuoft

Prasad, R. C. (1980). Early English travellers in India: A study in the travel literature of the Elizabethan and Jacobean periods with particular reference to India. Delhi: Motilal Banarsidass.

Parhi, A. R. (2008). Indian English through newspapers. New Delhi: Concept Publ.

Mehrotra, A. K. (2003). An illustrated history of Indian literature in English. Delhi: Permanent Black.

Aggarwal, J. C. (1984). Landmarks in the history of modern Indian education. New Delhi: Vikas Publishing House.

Mahmood, M. (1974). Language Politics and higher education in India. The Indian Journal of Political Science, 35 (3), 277-286.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА