DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218220

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ТА НЕПРЯМОЇ НОМІНАЦІЇ ЕМОЦІЙ У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Д. В. Станко

Анотація


Пропонована стаття окреслює лексичні засоби прямої та непрямої номінації емоцій у газетно-публіцистичному тексті. Дослідження виконано в межах функціональної лінгвістики. Матеріалом  дослідження слугують тексти інтерв’ю, промов, заяв і дебатів провідних британських політиків (Девіда Кемерона (David Cameron), Ніка Клегга (Nick Clegg), Гордона Брауна (Gordon Brown). Крім лексичних та стилістичних засобів вираження емоційних станів, вербалізація емоцій здійснюється за допомогою прямої і непрямої лексичної номінації. Застосування методу компонентного аналізу семантичної структури значення слова дало змогу виокремити лексичні одиниці та їх синоніми, які є номінантами відповідного емоційного стану. Пряма і непряма номінація емоцій виражається за допомогою лексем різної частиномовної приналежності (прикметник, іменник, дієслово), де домінуючим є прикметник або словосполучення прикметника з прислівниками-інтенсифікаторами. За допомогою прямої та непрямої номінації в аналізованих текстах вербалізовані чотири негативні емоції (стурбованість/занепокоєння, незадоволення/гнів, розчарування/жаль, презирство) та шість позитивних емоцій (гордість, задоволення/захват, вдячність, сподівання/оптимізм, співчуття, інтерес/цікавість). Особливу увагу у статті приділено лексичним засобам вербалізації емоції гордості. Отримані кількісні дані підтверджують схильність представників британських політичних кіл до вербалізації перш за все негативних емоцій. Причому негативні емоції вербалізуються у рівній мірі за допомогою прямої та непрямої номінації, а позитивні емоції переважно за допомогою прямої номінації.  Політичні діячі у своїх виступах, промовах, інтерв’ю, дебатах за допомогою прямої та непрямої номінації вербалізують як власні емоційні стани, так і емоційні стани пересічних людей, однодумців, опонентів тощо.

Ключові слова


емоція; пряма номінація; непряма номінація; позитивна емоція; негативна емоція; лексема

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnol'd, I.V. (2002). Stilistika. Sovremennyj anglijskij jazyk . Nauchn. red. P.E. Buharkin. 4-e izd., isp. i dop. M.: Flinta: Nauka.

Vezhbickaja, A. (1996). Jazyk. Kul'tura. Poznanie. Per. s angl. Otv. red. M.A. Krongauz, vstup. st. E.V. Paduchevoj. M.: Russkie slovari.

Shahovskij, V.I. (2008). Lingvisticheskaja teorija jemocij: monografija. M.: Gnozis. David Cameron’s EU Speech – full text. Full text of the prime-minister’s speech about his plans for a referendum on British Membership of the European Union. Wednesday, 23 January 2013. URL: www.theguardian.com

David Cameron: The full JC interview. 12 March 2010. URL: www.thejc.com

David Cameron’s keynote conference speech in full. Wednesday, 5 October 2011. URL: www.politics.co.uk

David Cameron’s speech in full. Full text of the Tory leader’s speech to the Conservative conference today. Wednesday, 1 October 2008. URL: www.theguardian.com

First prime ministerial debate. 15 April 2010. Transcript. BBC news. URL: www.bbc.co.uk

Interview with Nick Clegg. Transcript. 26 September 2010. URL: www.cnn.com

Margaret Thatcher Tributes: David Cameron Speech. Speech given by prime minister and Tory leader David Cameron at the House of Commons tributes to Margaret Thatcher. Wednesday, 10 April 2013. URL: www.theguardian.com

Second prime ministerial debate. 22 April 2010. Transcript. BBC news. URL: www.bbc.co.uk

A transcript of Deputy Prime Minister Nick Clegg’s Q&A session. Originally given at the MSN offices in London. 16 August 2010. URL: www.gov.uk

The Oxford English Reference Dictionary (1996). Edited by Judy Pearsall and Bill Trumble. Second Edition. Oxford New York: Oxford University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык . Научн. ред. П.Е. Бухаркин. 4-е изд., исп. и доп. М.: Флинта: Наука, 2002. 384 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Пер. с англ. Отв. ред. М.А. Кронгауз, вступ. ст. Е.В. Падучевой.  М.: Русские словари, 1996.  416 с.

Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография. М.: Гнозис, 2008. 416 с. 

David Cameron’s EU Speech – full text. Full text of the prime-minister’s  speech about his plans for a referendum on British Membership of the European Union. Wednesday, 23 January 2013. URL: www.theguardian.com   

David Cameron: The full JC interview. 12 March 2010. URL: www.thejc.com 

David Cameron’s keynote conference speech in full. Wednesday, 5 October 2011. URL: www.politics.co.uk

David Cameron’s speech in full. Full text of the Tory leader’s speech to the Conservative conference today. Wednesday, 1 October 2008. URL: www.theguardian.com

First prime ministerial debate. 15 April 2010. Transcript. BBC news. URL: www.bbc.co.uk

Interview with Nick Clegg. Transcript. 26 September 2010. URL: www.cnn.com

Margaret Thatcher Tributes: David Cameron Speech. Speech given by prime minister and Tory leader David Cameron at the House of Commons tributes to Margaret Thatcher. Wednesday, 10 April 2013. URL: www.theguardian.com

Second prime ministerial debate. 22 April 2010. Transcript. BBC news. URL: www.bbc.co.uk

A transcript of Deputy Prime Minister Nick Clegg’s Q&A session. Originally given at the MSN offices in London. 16 August 2010. URL: www.gov.uk 

The Oxford English Reference Dictionary. Edited by Judy Pearsall and Bill Trumble. Second Edition.  Oxford  New York: Oxford University Press, 1996.  1765 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.