DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218218

ПОБУДОВА І АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВНИЙ КАРТИНІ СВІТУ МЕКСИКИ

C. І. Сєчіна

Анотація


Стаття присвячена побудові й аналізу асоціативного поля концепту. Робота демонаструє результати використання асоціативного експерименту при вивченні семантичного змісту концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мексиканській мовній картині світу. Роботу виконано в межах сучасної когнітивної лінгвістики та психолінгвістичних студій. У результаті проведеного експерименту було отримано більше тисячі слів-реакцій. Для опису змісту досліджуваного поняття було використано узагальнені результати, отримані у вільному та спрямованому асоціативних експериментах, оскільки комбіновані ознаки мають показник частоти використання, що дозволяє їх правильно розмістити у кінцевій моделі концепту. Отримані семантичні асоціації до слова-стимулу identidad були згруповані за тематичною близькістю, визначаючи тим самим конкретну тематичну асоціативну групу. Об’єднані семантичні компоненти асоціацій були впорядковані за кількісними характеристиками. Таким чином було отримано словесні кореляти асоціативних полів, які існують у свідомості респондентів. Проведений асоціативний експеримент дав змогу описати макроструктуру концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ у мексиканській мовній картині світу та розкрити його мовний і культурний аспекти. У мовній картині світу Мексики особиста ідентичність полягає у її нерозривному зв՚язку з прагненням мати права, свободу, особистість, безпеку, гідність (tener derechos, libertad, personalidad, seguridad, dignidad). Національна ідентичність визначається у світлі таких понять, як mestizaje, machismo та indigenismo, і трактується як подвійність (una gran dualidad), велика різноманітність (una diversidad enorme), інший спосіб життя (una manera distinta de vivir), рівні можливості (igualdad de opportunidades).

Ключові слова


асоціативний експеримент; мовна картина світу; асоціативне поле; інформант; комунікативне значення; національно-культурний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2007). Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. M.: Izd-vo «AST: Vostok-Zapad», [in Russian].

Ufimtseva, N.V. (2001). Sopostavitel'noye issledovaniye yazykovogo soznaniya slavyan. Metodologicheskye problemy kognitivnoy lingvistiki [Comparative study of linguistic consciousness of the Slavs // Methodological problems of cognitive linguistics]. Voronezh: VGU, 65-71 [in Russian].

Diccionario de Real Academia Española. URL: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe Larousse diccionario de la lengua española esencial. URL: https://archive.org/details/laroussedicciona00mx

Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. URL: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: Изд-во «АСТ: Восток-Запад», 2007. 314 с. 

Уфимцева Н.В. Сопоставительное исследование языкового сознания славян. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 65-71.

Diccionario de Real Academia Española. URL: http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe Larousse diccionario de la lengua española esencial. URL: https://archive.org/details/laroussedicciona00mx 

Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. URL: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.