DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218211

ПЕРЕДАЧА УКРАЇНСЬКИХ БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЮ

С. В. Єрьоменко

Анотація


Пропонована стаття присвячена розгляду особливостей передачі українських односкладних безособових речень в англійському перекладі художнього тексту. Роботу проведено в межах сучасних перекладацьких студій. Дослідження виконано на матеріалі оповідань українського письменника Юрія Щербака та перекладу англійською мовою, здійсненого Анатолієм Біленко. Якщо в українській граматиці мова йде про односкладне речення, то переважна більшість дослідників визначає їх як такі, що мають один головний член речення, чи то підмет, чи присудок, та веде мову про такі  типи односкладних речень: означено-особові речення, узагальнено-особові речення, неозначено-особові речення, безособові речення, інфінітивні речення, номінативні речення. Односкладні речення є семантично повними. Зрозуміло, що кожен тип має свої відмінності та характеристики і потребує детальної уваги при перекладі. Переклад безособових речень здійснюється за допомогою двоскладних речень в англійській мові, що досягається завдяки введенню формального підмета it, конструкції there is/ there are, яка виконує функцію формального підмета, також введенню інших підметів, виражених особовими займенниками. Крім того переклад безособових речень може бути здійснений за допомогою двоскладного речення, в якому додаток вихідного речення стає підметом речення перекладу, а присудок може бути виражений дієсловом як в активному, так і пасивному стані. При передачі українських безособових речень спостерігалося частотне використання граматичних трансформацій – замін типів речення, членів речення, граматичних перестановок. Проведене дослідження підтверджує теоретичні розробки вчених-перекладознавців щодо особливостей передачі українських односкладних речень в англійській мові, де домінуючою є тенденція заміни односкладного речення на двоскладне при перекладі.

Ключові слова


односкладне речення; безособове речення; граматичні трансформації; переклад безособових речень

Повний текст:

PDF

Посилання


Karaban, V.I. (2003). Pereklad z ukrainskoi movy na anhliisku: Navchalnyi posibnyk. Vinnytsia: Nova Knyha.

Karaban, V.I. (2001). Poperedzhennia interferentsii movy oryhinalu u perekladi (hramatychni ta leksychni problemy perekladu z ukrainskoi movy na anhliisku) Vinnytsia: Nova Knyha.

Korunets, I.V. (2003). Teoriia i praktyka perekladu (aspektnyi pereklad): Pidruchnyk. Vinnytsia: Nova Knyha.

Ponomariv, O.D., Rizun, V.V., Shevchenko, L.Iu. (2001). Suchasna ukrainska mova. K.: Lybid.

Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia. Poltava: Dovkillia-K.

Shcherbak, Yu. (2002). Opovidannia. K.: Molod.

Yuri, Shcherbak. The Little Soccer Team and other stories. Translated by Anatole Bilenko. URL: http://www.utoronto.ca/elul/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську: Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2003. 608 с.   

Карабан В.І. Попередження інтерференції мови оригіналу у перекладі (граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) Вінниця: Нова Книга, 2001. 405 с.

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2003. 448 с.

Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова. К.: Либідь, 2001. 400 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава:  Довкілля-К, 2006. 716 с.

Щербак Ю. Оповідання.  К.: Молодь, 2002. 194 с. 

Yuri Shcherbak. The Little Soccer Team and other stories. Translated by Anatole Bilenko. URL: http://www.utoronto.ca/elul/ 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.