DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186257

БРИТАНСЬКИЙ РОМАН ПІСЛЯ 2000 р.: АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ

Д. Дроздовський

Анотація


У статті виявлено антропологічну специфіку сучасного британського роману, одним із ключових проблемно-тематичних комплексів якого є антропологічна сутність нового світогляду й світосприйняття. Теоретичний базис дослідження поєднує роботи з філософії й історії літератури, представлені зокрема і в новітніх компендіумах сучасного британського роману. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні світоглядно-філософських параметрів мислення персонажів, яким притаманна тенденція до об’єктивованого, правдивого з точки зору історичності та соціальності зображення навколишньої дійсності, що візуалізує спектр політичних, соціальних та економічних проблем. Уперше розглянуто новітні британські дослідження 2017-2018 рр., що акцентують на філософсько-антропологічній специфіці сучасного британського роману. Окреслено стратегії функціонування Іншого як антропологічної категорії нинішньої літератури, зокрема наголошено на образах персонажів із хворобами аутизму й літературною репрезентацією мислення персонажів із синдромом Асперґера. Доведено, що антропологічні проблеми стають ключовими в дискурсі постпостмодернізму й детермінують специфіку розвитку британського роману після 2000 р. Досліджено поняття «антропосфери», що визначає специфіку проблемно-тематичних комплексів сучасного британського роману й експліковане на тематичному рівні в романах, які репрезентують новітній літературний процес після 2000 р. Окреслено підстави для характеристики мислення персонажів із аутизмом як репрезентантів нового екзистенціалізму й гуманізму, що виявляє себе у низці світоглядно-філософських параметрів.

Ключові слова


постпостмодернізм; антропосфера; сучасний британський роман; історичність; аутизм; Інший

Повний текст:

PDF

Посилання


Akker, van den R., Gibbons, A., Vermeulen, T. (2017). Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. Lanham: Rowman & Littlefield.

Bandrovska, O. (2014). Modernizm mizh mynulym i maibutnim: antropolohichnyi dyskurs anhliiskoho romanu: monohrafiia. Lviv : LNU imeni Ivana Franka.

Bekhta-Hamanchuk, M. P. (2017). Komunikatyvni intentsii naratora u brytanskii khudozhnii literaturi pochatku XXI st.: dys. ... kand. filol. nauk : 10.02.04. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet.

Durkalevych, V. V. (2015). U poshukakh naratyvnoi identychnosti: indyvidualnyi mif u tvorakh Ivana Franka, Andzheia Khtsiuka i Bruno Shultsa. Drohobych: Kolo.

Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskakh smysla: Sbornik: obshch. red. L.Ya. Gozmana i D.A. Leonteva. Moscow: Progress.

Gibbons, A. (2012). Altermodernist fiction // The Routledge Companion to Experimental Literature / Bray J., Gibbons A., McHale B. (eds.). London, New York: Routledg, 238-252.

Haddon, M. (2004). The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Vintage.

Hailend, M. Dzh. (2008). Uhomony menia. Lviv: Kalvaryia.

Hepburn, C. (2017). The Contemporary British Novel Since 2000: http://euppublishingblog. com/2017/02/20/contemporary-british-novel-since-2000

Makiuen, I. (2007). Subbota. Lviv: Kalvaryia.

Mitchell, D. (2004). Cloud Atlas. London: Random House.

The contemporary British novel since 2000 (2017): edited by James Acheson. Edinburgh: Edinburgh University Press.

The Routledge companion to twenty-first century literary fiction (2018): edited by Daniel O’Gorman and Robert Eaglestone. London-New York: Routledge.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Akker,  van den R, Gibbons A., Vermeulen T. (eds.). Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017. 260 p. (English)

Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману: монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 444 с.

Бехта-Гаманчук М. П. Комунікативні інтенції наратора у британській художній літературі початку ХХІ ст. – дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 243 с.

Дуркалевич В. В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца. Дрогобич: Коло, 2015. 366 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник: пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

Gibbons, A. Altermodernist fiction // The Routledge Companion to Experimental Literature / Bray J., Gibbons A., McHale B. (eds.). London, New York: Routledge, 2012. P. 238-252.

Haddon, M. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Vintage, 2004. 226 p.

Гайленд М. Дж. Угомони меня; [пер. c англ. В. Дмитрук]. Львів: Кальварія, 2008. 248 с.

Hepburn, C. The Contemporary British Novel Since 2000. February 20, 2017 / Carla Hepburn – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euppublishingblog.com/2017/02/20/ contemporary-british-novel-since-2000

Мак’юен І. Суббота ; [пер. с англ. В. Дмитрук]. Львів: Кальварія, 2007. 256 с. The contemporary British novel since 2000; edited by James Acheson. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 214 p.

The Routledge companion to twenty-first century literary fiction; edited by Daniel O’Gorman and Robert Eaglestone. London-New York: Routledge, 2018. 474 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.