DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186255

АНГЛОМОВНА СТОМАТОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Н. М. Тхор

Анотація


Стаття присвячена вивченню функціонального аспекту стоматологічної термінології в англійській мові на матеріалі спеціалізованих та загальномовних словників. В роботі запропоновано структурну класифікацію англомовних стоматологічних термінів. Англомовна стоматологічна термінологія представлена простими термінами, складними термінами (утвореними методом словоскладання) і термінологічними словосполученнями, які в свою чергу були розкласифіковані нами відповідно до їх структурних типів та граматичного вираження. Переважна більшість простих термінів виражені іменником – 120 одиниць, і тільки 10 – прикметниками, наприклад: buccal, lingual, mesial. Подібна граматична вираженість досліджуваних термінів підтверджує думку дослідників про те, що іменник є універсальним засобом для передачі всіх категорій термінологічних понять, оскільки саме ця частина мови має високий ступінь абстракції, внаслідок чого іменник є єдиним лексико-граматичним засобом, який виражає науково-технічні поняття про предмети, якості і дії. Найчастотнішими термінологічними словосполученнями є двоскладні словосполучення, виражені поєднанням прикметника з іменником та двох іменників. Що ж до семантичного вираження компонентів термінологічних словосполучень, то вони представлені як поєднаннями загальновживаного слова з терміном (Local anesthetic); двох термінів (Periodontal pocket) або двох загальновживаних слів (Bad Breath), які у контексті словосполучення набувають значення терміна. Кілька напрямків стоматології виникли відносно недавно і активно розвиваються в даний час, сприяючи появі нових термінів. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розгляді структурних параметрів стоматологічної термінології в англійській мові.

Ключові слова


термінологія; термін; морфологічний аспект; функціональний аспект; стоматологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Grinev, S.V. (1993). Vvedenie v terminovedenie. Moscow.

Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava: Dovkillya-K.

Citkina F.A. Terminologija i perevod (K osnovam sopostavitel’nogo issledovanija). – L’vov: Vysshaja shkola, 1989. – 157 s.

Dental dictionary. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.dentpedia.info/dentaleducation/dental-dictionary

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language (1993). Danbury. The Oxford English Reference Dictionary. (1996). Second Edition. – Oxford – New York.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гринев С.В. Введение в терминоведение. М., 1993. 250 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с

Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного исследования). Львов: Высшая школа, 1989. 157 с.

Dental dictionary. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.dentpedia.info/dentaleducation/dental-dictionary

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. Danbury, 1993. 1216 p.

The Oxford English Reference Dictionary. Second Edition. Oxford – New York, 1996. 1765 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.