DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186254

СТАНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню етапів становлення англійської навчальної лексикографії. Комунікативна специфіка навчальних словників полягає в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. Лексикографи формулюють три проблеми, з якими стикається кожен користувач словника: як знайти потрібну інформацію; як її зрозуміти (comprehend), і як застосувати те, що ти зрозумів. Історія створення навчальних словників англійської мови починається в середині ХХ століття. Лексикографи одностайно називають такі словники як Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Collins COBUILD Advanced Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary і Macmillan English Dictionary for Advanced Learners «великою п’ятіркою» навчальних словників, найвище досягнення в даній сфері лексикографічної практики (pinnacle of monolingual learners ‘dictionaries).

Ключові слова


навчальний словник; лексикографія; комунікативна специфіка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Stupin, L.P. (1985). Leksikografija anglijskogo jazyka: Ucheb. posobie dlja vuzov. M.: Vysshaja shkola.

Tomchakovskij, A.G. (2009). Kreolizovannyj tekst v uchebnyh tolkovyh slovarjah anglijskogo jazyka (funkcional’no-semanticheskij aspekt). In Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. 23, 204215.

Hajutin, A.D. (1998). Ocherki po istorii razvitija leksikografii: Monografija. M.: Kanon-Press-C, Kuchkovo pole.

Bogaards, P. (2003). Uses and users of dictionary. In A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 6, 26-33.

Frawley, W. (1990). Reading the Dictionary. In Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, № 6, 141-161.

Landau, S.I. (2001). Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: The University Press.

Osselton, N.E. (1983). On the history of Dictionaries. In: Lexicography: Principles and Practice / Ed. by R.R.K.Hartmann. London/New York: Academic Press, 13-21.

Stein, G. (1989). Recent Developments in EFL Dictionaries. In Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, Anthology Series 23, 10-41.

Swanepoel, P. (2003). Dictionary typologies: A pragmatic approach. In A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 6, 44-69.

Tarp, S. (2009). The foundations of the theory of learners’ dictionaries. In Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer. 25, 155-168.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mycobuild.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ступин Л.П. Лексикография английского языка: Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1985. 167с.

Томчаковский А.Г. Креолизованный текст в учебных толковых словарях английского языка (функционально-семантический аспект) // Записки з романо-германської філології. 2009. Вип.23. С. 204-215.

Хаютин А.Д. Очерки по истории развития лексикографии: Монография. М.: КанонПресс-Ц, Кучково поле, 1998. 119с.

Bogaards P. Uses and users of dictionary // A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. Vol. 6. P. 26-33.

Frawley W. Reading the Dictionary // Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, 1990. № 6. P. 141-161.

Landau S.I. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: The University Press, 2001. 477p.

Osselton N.E. On the history of Dictionaries. In: Lexicography: Principles and Practice / Ed. by R.R.K.Hartmann. London/New York: Academic Press, 1983. P. 13-21.

Stein G. Recent Developments in EFL Dictionaries // Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, 1989. Anthology Series 23. P. 10-41.

Swanepoel P. Dictionary typologies: A pragmatic approach // A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. Vol. 6. P. 44-69.

Tarp S. The foundations of the theory of learners’ dictionaries // Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, 2009. № 25. P. 155-168.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mycobuild.com/ 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.