DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186250

СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ТВОРУ «АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС»

С. Нешко, О. Ель Кассем

Анотація


У статті розглядаються лексичні, фонетичні, фразеологічні та граматичні каламбури казки «Аліса в країні чудес» як складові відтворення задуму автора твору, а також проводиться аналіз перекладів із повною або частковою втратою змісту. Робота базується на дослідженні повторних перекладів канонічного твору, зроблених вже в новому тисячолітті: «Аліса в країні чудес», переклад О. Корецької та С. Суліми (Корецька, Суліма 2007); «Аліса в дивокраї», переклад В. Наріжної (Наріжна 2008); «Аліса в країні див», переклад В. Панченка (Панченко 2019). Вивчаються обрані стратегії перекладу для повного або часткового відтворення задуму автора для подальшої реалізації у перекладацькій діяльності. Визначення етапів стратегії перекладу необхідно як для розуміння тексту в цілому, так і на рівні розуміння складових компонентів тексту. Етапність роботи із текстом розподілено на: підготовчу роботу з текстом, переклад із усіма складовими аналітичного розбору тексту та кінцеву, оціночно-редагувальну. Для теоретичного осмислення терміну «стратегія перекладу» пропонується брати до уваги аналіз різножанрових перекладів, що в подальшому дозволить використати дані дослідження для підготовки фахівців-перекладачів. Від обраної стратегії в подальшому буде залежати якість та еквівалентність перекладу.

Ключові слова


лексичний каламбур; фонетичний каламбур; фразеологічний та граматичний каламбури; стратегія перекладу

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseeva, I.S. (2004). Vvedenie v perevodovedenie: ucheb. posobie dlia filol. i lingv. fak. vyssh. ucheb. zavedenii. SPb.: Filologicheskii fakultet SPbGU; M.: Akademiia.

Antonova, V.F. (2010). Mifologicheskaya personalizacziya v britanskikh narodny`kh skazkakh // Li`teraturnij proczes: metodologi`ya, i`mena, tendenczi`yi : zb. nauk. pr. K., 5-8.

Vitrenko, G.A. (2008). O «strategii perevoda» // Vestnik MGLU. Goverdovskii, V.І. (1989). Konnotemnaia struktura slova. Kh.: Vishcha shkola.

Garbovskii, N.K. (2004). Teoriia perevoda. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta.

Carroll, L. (2007). Alisa v kraini dyv., per. z anhl. O. Koretska, S. Sulima. Kh.: Knyzhkovyi Klub “Klub Simeinoho Dozvillia”.

Carroll, L. (2008). Alisa v Dyvokrai., per. z anhl. V. H. Narizhna. Kh.: Folio.

Carroll, L. (2019). Alisa v Kraini Chudes., per. z anhl. V. Panchenko. Kyiv: Ridna Mova.

Komissarov, V.N. (1990). Teoriia perevoda (lingvisticheskie aspekty): Ucheb. dlia in-tov i fak. inostr. iaz. M.: Vyssh. shk..

Leonteva, K.I. (2012). Volnost i bukvalizm pri poeticheskom perevode: dikhotomiia ili antinomiia?//Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. № 1 (12), 101-104.

Rebrii, O. (2009). Pryhody Alisy v Ukraini, abo pro mnozhynnist suchasnykh perekladiv// Linhvistyka KhKhI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy. № 3, 190-205.

Sdobnikov, V.V. (2011). Strategiia perevoda: obshchee opredelenie//Vestnik IGLU. 2011. № 1 (13), S. 165–172.

Toper, P. M. (2000). Perevod v sisteme sravnitelnogo literaturovedeniia. M.: Nasledie, 213214.

Shveitcer, A.D. (1988). Teoriia perevoda: Status, problemy, aspekty. M.: Nauka.

Carroll, L. (1960). The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. New York : Bramhall House.

Liebs, E. (1999). A Philosophy of Translating as a Literary Subject//Translation of Poetry and Poetic Prose: proceedings of Nobel symposium 110/ed. by Sture Allén. New York – London: World Scientific, 15-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учеб. пособие для филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2004. 352 с.

Антонова В.Ф. Мифологическая персонализация в британских народных сказках // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. — К., 2010. № 1 С. 5—8.

Витренко Г.А. «О стратегии перевода» // Вестник МГЛУ. 2008. Вып. С. 536:

Говердовський В.І. Коннотемная структура слова. Х.: Вища школа, 1989. 95 с.

Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Московского университета, 2004.  544 с.

Керрол Л. Аліса в країні див., пер. з англ. О. Корецька, С. Суліма. Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. 160 с.

Керрол Л. Аліса в Дивокраї., пер. з англ. В. Г. Наріжна. Х.: Фоліо, 2008. 139 с.

Керрол Л. Аліса в Країні Чудес., пер. з англ. В. Панченко. Київ: Рідна Мова, 2019. 148 с.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990. 253 с.

Леонтьева К.И. Вольность и буквализм при поэтическом переводе: дихотомия или антиномия?//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 1 (12). С. 101-104.

Ребрій О. Пригоди Аліси в Україні, або про множинність сучасних перекладів//Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2009. № 3. С. 190-205.

Сдобников В.В. Стратегия перевода: общее определение//Вестник ИГЛУ. 2011. № 1 (13). С. 165–172.

Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М.: Наследие, 2000. С. 213-214.

Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988. 215 с.

Carroll L. The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. New York : Bramhall House, 1960. 352 p.

Liebs E. A Philosophy of Translating as a Literary Subject//Translation of Poetry and Poetic Prose: proceedings of Nobel symposium 110/ed. by Sture Allén. New York – London: World Scientific, 1999. P. 15-30. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.