DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186244

МЕЛОДІЙНІ ТА ЧАСТОТНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ ЛАНКАШИРУ

Г. Б. Кравець, В. В. Коблік, М. В. Цинова

Анотація


Статтю присвячено вивченню мелодійних та частотних характеристик мовлення жителів Ланкаширу. Ланкаширський діалект є негомогенним діалектом англійської мови, адже включає в себе значну кількість різних субдіалектів. Ланкаширський діалект має тривалу історію та вирізняється особливостями вокалізму та консонантизму, які проявляються у монофтонгізації дифтонгів, подовженні монофтонгів, елізії, фрикативізації та глоталізації приголосних. Дослідження проводилось із урахуванням гендерного та вікового факторів. Інформантів було поділено на 2 гендерні та 2 вікові групи, а саме: 25– 40 років і старші за 40 років. Методом перцептивного аналізу досліджено такі мелодійні особливості мовлення, як рух у передтермінальній та ядровій частинах синтагми, а також номенклатура і частотність вживання шкал та термінальних тонів. Інструментальний аналіз уможливив визначення таких параметрів, як максимальні (Fmax), мінімальні (Fmin) значення ЧОТ синтагми, а також діапазон ЧОТ (FΔ) шкал та ядрових тонів. Встановлено, що просодичними маркерами ланкаширського діалекту є спадні, рівні та ковзні шкали, а також спадні і рівні термінальні тони. До гендерних особливостей мовлення можна віднести розширення діапазону ЧОТ у шкалі та термінальному тоні, більшу кількість складних і складених термінальних тонів у жіночому мовленні.

Ключові слова


перцептивний аналіз; інструментальний аналіз; частотні характеристики; діалект; термінальний тон; шкала

Повний текст:

PDF

Посилання


Antipova, A. M. (1979). Sistema rechevoj intonacii. M.: “Vysshaja shkola”.

Shevchenko, T. I. (1990). Social’naja differenciacija anglijskogo proiznoshenija. M.: “Vysshaja shkola”.

Beal, J. C. (2008). English Dialects in the North of England: Phonology. In Kortman B., Upton C. (eds.), Varieties of English. The British Isles, Berlin: Mouton de Gruyter, Vol. I., 122 –144.

Beal, J. C. (2004). The Phonology of English Dialects in the North of England. In Bernd Kortmann and E. W. Schneider (eds.) (A Handbook of varieties of English), Vol. I. Berlin: Mouton de Gruyte, 113 – 133.

Boersma, P. and Weenink, D. Praat: doing phonetics by computer [Computer program], version 6.1.05. – Mode of Access: https://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Chambers, J. K. And Trudgill, P. (1998). Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, D. (2011). Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Dembry, C. (2011). Lancashire dialect grammar: a corpus-based approach. Lancaster University. A thesis submitted to Lancaster University for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts and Social Sciences. Lancaster University.

Freethy, R. And Scollins, R. (2002). Lankie Twang (Local Dialect). Newbury: Countryside Books.

Kul, M. (2017). Lancashire and RP: A Comparison Of Processes Of Connected Speech. Socjolingwistyka XXXI. Adam Mickiewicz University. Poznań, 51 – 70. http://dx.doi.org./10.17651/ SOCJOLING.31.4

Trudgill, P. (1999). The Dialects of England. London: Wiley-Blackwell.

Trudgill, P. (2001). The Sociolinguistics of Modern RP. Studia Anglica Posnaniensia. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Vol. 36, 3 – 13. – Mode of Access: http://www.phon.ucl.ac.uk homeestuarytrudgill.htm.

Wales, K. (2009). Northern English: A Social and Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press.

Watson, K. (2006). Phonological resistance and innovation in the North-West of England. English Today, 22(2), 55 – 61.

Wells, J. C. (1982). Accents of English. L.: CUP, Vol. 2: The British Isles.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антипова А. М. Система речевой интонации. М.: «Высшая школа», 1979. 131 с.

Шевченко Т. И. Социальная дифференциация английского произношения. М.: «Высшая школа», 1990. 144 с.

Beal J. C. English Dialects in the North of England: Phonology // Kortman B., Upton C. (eds.), Varieties of English. The British Isles, Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. Vol. I. P. 122 – 144.

Beal J. C. The Phonology of English Dialects in the North of England // In Bernd Kortmann and E. W. Schneider (eds.), A Handbook of Varieties of English, Volume I.  Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.  P. 113–133.

Boersma P., Weenink D.  Praat: Doing Phonetics by Computer [Computer program], version 6.1.05. URL: https://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

Chambers J. K., Trudgill P. Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 201 p.

Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English.Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 390 p.

Dembry C. Lancashire Dialect Grammar: A Corpus-based Approach. Lancaster University. A Thesis Submitted to Lancaster University for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts and Social Sciences. Lancaster University, 2011. 230 p.

Freethy R., Scollins R. Lankie Twang (Local Dialect). Newbury: Countryside Books, 2002. 96 p.

Kul M. Lancashire and RP: A Comparison of Processes of Connected Speech // Socjolingwistyka XXXI. Adam Mickiewicz University. Poznań, 2017. P. 51–70.  http://dx.doi. org./10.17651/SOCJOLING.31.4

Trudgill P. The Dialects of England. London: Wiley-Blackwell, 1999. 168 p.

Trudgill P. The Sociolinguistics of Modern RP // Studia Anglica Posnaniensia. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001. Vol. 36. P. 3–13. URL: http://www.phon.ucl.ac.uk\ home\estuary\trudgill.htm.

Wales K. Northern English: A Social and Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 276 p.

Watson K. Phonological resistance and innovation in the North-West of England // English Today, 2006. 22(2). P. 55–61.

Wells J. C. Accents of English / J. C. Wells. L.: CUP, 1982.Vol. 2: The British Isles. 465 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.