DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186242

ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТНОГО РІВНЯ В МОВЛЕННІ СУЧАСНИХ АВСТРАЛІЙЦІВ

О. В. Костроміна

Анотація


Пропоноване дослідження присвячено вивченню сегментних особливостей в мовленні сучасних австралійців. Австралійський варіант англійської мови (AusЕ) є не тільки унікальною манерою говоріння, але й особливим способом індивідуального та соціального вираження. У роботі висвітлено, що AusЕ реалізується у вигляді трьох типів вимови, які дають можливість австралійцям лінгвістичного вибору відповідно до вимог ситуації: Cultivated AusЕ (CАus) – це нормований тип вимови, який притаманний дуже невеликому відсотку населення Австралії. Він ближче всього до британського стандарту і тому його називають «Near-RP». Broad AusЕ (Braus), – просторічна вимова, результат злиття та еволюції просторіччя, діалектів, жаргонів, якими говорили перші білі поселенці Австралії. General AusЕ (GenАus) – загальний австралійський тип вимови, середній між просторічною вимовою та нормованою; не має різко виражених рис. GenАus говорить більша частина населення, переважно в містах. У дослідженні проаналізовано різницю між британськими і австралійськими голосними. Проведене комплексне дослідження на базі аудиторського та інструментального видів аналізу дозволило визначити, що в підсистемі довгих і коротких голосних було виявлено, що тривалість закритих голосних є меншою за тривалість відкритих голосних. У підсистемі довгих монофтонгів відкриті й напіввідкриті голосні [ɑ:], [ɜ:], [ɔ:] перевищують закриті монофтонги [ɪ:] та [u:] за тривалістю. Найбільша тривалість монофтонга [ɑ:] пояснюється фактом його більш відкритого положення в царині фонетичного простору. У дослідженні доведено вплив гендерного фактору на тривалість вимовляння голосних в мовленні сучасних австралійців. Зазначимо, що тривалість голосних у жіночому мовленні є більшою за їхню тривалість в чоловічому мовленні. Це підтверджує наявне в соціолінгвістиці твердження про більшу нормативність жіночого мовлення в порівнянні з чоловічим.

Ключові слова


австралійський; британський; тип вимови; голосні; короткі; довгі; аудиторський; інструментальний; тривалість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezborodova, M.V. (2013). Vokalicheskaja sostavljajushhaja sovremennoj molodezhnoj rechi s uchetom gendernyh razlichij. Avtoref. diss. … kand. filol. nauk. M.

Kirillova, O.O. (2003). Kul’turnye i jazykovyj svjazi Avstralii i Velikobritanii v istoricheskom i sovremennom aspektah : dis... kand. filol. nauk. M.

Kostromina, O.V. (2015). Sociofoneticheskie osobennosti avstralijskogo varianta anglijskogo jazyka (jeksperimental’no-foneticheskoe issledovanie na materiale spontannoj rechi): dis... kand. filol. nauk: 10.02.04 / Odesskij nacional’nyj universitet. Odessa.

Muraj, O.V. (2005). Pozicionnaja variativnost’ monoftongov v rechi molodezhi Velikobritanii : avtoref. diss. … kand. filol. nauk. M.

Orlov, G. A. (1978). Sovremennyj anglijskij jazyk v Avstralii. M.: Vysshaja shkola.

Oshhepkova, V.V. (2006). Jazyk i kul’tura Velikobritanii, SShA, Kanady, Avstralii, Novoj Zelandii. M.-SPb. : GLOSSA/KARO.

Sokolova, M.A., Gintovt, K.P., Tihonova, R.M. (2006). Teoreticheskaja fonetika anglijskogo jazyka: [ucheb. dlja studentov in-tov i f-tov inostr. jaz.]. M.: Vlados.

Shahbagova, D. A. (1992). Foneticheskaja sistema anglijskogo jazyka v diahronii i sinhronii (na materiale britanskogo, amerikanskogo, avstralijskogo, kanadskogo variantov anglijskogo jazyka). M.: Follis.

Bernard, J.R., Delbridge, A. (1980). Introduction to Linguistics: An Australian Perspective. Sydney: Prentice-Hall of Australia.

Bradley, D. (1989). Regional Dialects in Australian English Phonology. Australian English: The Language of a New Society II. St. Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 260-270.

Cassidy, S., Cox, F., Mannell, R., Palethorpe, S. (2004). Proceedings of the 10th Australian International Conference on Speech Science and Technology, December, Sydney. Sydney, Australia: Macquarie University, 35-42.

Clarke, J. (2008). The Sounds of Aus. The Story of the Aussie Accent. Australia/ Princess Pictures. DVD. 155 mins.

Cox, F., Palethorpe, S. (2007). An Illustration of the 1PA: Australian. Journal of the International Phonetic Association, 2007. №37, 341-350.

Harrington, J.,Evans, Z., Cox, F. (1997). An Acoustic Phonetic Study of Broad, General and. Cultivated- Australian English Vowels. Australian Journal of Linguistics. № 17, 155-184.

http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English

McArthur, T. (2003). Oxford Guide to World English. Oxford: OUP.

Mitchell, A.G., Delbridge, A. (1965). The Pronunciation of English in Australia. Sydney: Angus and Robertson.

O’Connor, J. D. (2004). Intonation of Colloquial English. M.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безбородова М. В. Вокалическая составляющая современной молодежной речи с учетом гендерных различий. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 2013. 19 с.

Кириллова О. О. Культурные и языковый связи Австралии и Великобритании в историческом и современном аспектах : дис... канд. филол. наук. М., 2003. 255 с.

Костромина О. В. Социофонетические особенности австралийского варианта английского языка (экспериментально-фонетическое исследование на материале спонтанной речи) : дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Одесский национальный университет. Одесса, 2015. 197 с.

Мурай О. В. Позиционная вариативность монофтонгов в речи молодежи Великобритании : автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 2005. 17 с.

Орлов Г. А. Современный английский язык в Австралии. М.: Высшая школа, 1978.  172 с.

Ощепкова В. В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. М.-СПб. : ГЛОССА/КАРО, 2006. 336 с.

Соколова М. А., Гинтовт К. П., Тихонова Р. М. Теоретическая фонетика английского языка: [учеб. для студентов ин-тов и ф-тов иностр. яз.].  М.: Владос, 2006. 290 с.

Шахбагова Д. А. Фонетическая система английского языка в диахронии и синхронии (на материале британского, американского, австралийского, канадского вариантов английского языка). М. : Фоллис, 1992. 283 с.

Bernard J. R., Delbridge A. Introduction to Linguistics : An Australian Perspective.  Sydney : Prentice-Hall of Australia, 1980. 333 p.

Bradley D. Regional Dialects in Australian English Phonology. Australian English: The Language of a New Society II. St. Lucia, Queensland : University of Queensland Press, 1989. P. 260-270.

Cassidy S., Cox F., Mannell R., Palethorpe S. Proceedings of the 10th Australian International Conference on Speech Science and Technology, December, Sydney. Sydney, Australia : Macquarie University, 2004.  P. 35-42.

Clarke J. The Sounds of Aus. The Story of the Aussie Accent. Australia/  Princess Pictures. DVD, 2008. 155 mins.

Cox F., Palethorpe S. An Illustration of the 1PA : Australian. Journal of the International Phonetic Association, 2007. №37. P. 341-350.

Harrington J., Evans  Z., Cox F. An Acoustic Phonetic Study of Broad, General and. Cultivated- Australian English Vowels. Australian Journal of Linguistics.1997. № 17. P. 155-184.

http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English

McArthur Т.Oxford Guide to World English. Oxford : OUP, 2003. 501 p.

Mitchell A. G., Delbridge A. The Pronunciation of English in Australia. Sydney : Angus and Robertson, 1965. 81 p.

O’Connor J. D. Intonation of Colloquial English.  M., 2004. 156 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.