DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186241

СЕНСО́РНА ЛЕКСИКА АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ: СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В СИСТЕМІ МОВИ, ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Стаття 3

І. М. Колегаєва

Анотація


Сенсо́рна лексика, аналізована в нашому дослідженні (в циклі з трьох статей), - це ад’єктивні одиниці англійської, української та російської мов, які вербалізують кванти чуттєвої (сенсо́рної) інформації. До таких квантів відносяться відчуття, одержувані по каналах двох модальностей: густаторній (відчуття смаку) і візуальній, а саме колористичній (сприйняття кольору). Прикметники густаторної і колористичної семантики демонструють великий потенціал семантичної деривації в процесі розвитку мови. В рамках даної публікації розглянуто оцінну, метафоричну і символьну мотивацію семантичного розширення відповідних слів, яка вивчена в культурологічному, психолінгвістичному і когнітивному ракурсах. Густаторний код людського сприйняття і вербального означування навколишнього світу корелює з базовими, «фізіологічними потребами» людини (по Маслоу), зокрема з потребами в їжі і питті. Крім того, смакові відчуття, за свідченням фізіологів, виникають першими в процесі онтогенезу людини, і згодом досить чітко корелюють з оцінкою смачно / несмачно. Сукупність цих двох факторів є поясненням, чому одиниці даної мікрогрупи у всіх трьох мовах виявляються гомогенно (100%) полісемічними і оціночно конотованими, переважно з оцінкою (-), яка збігається в усіх мовах. Колористичний код менш гомогенний, не всі одиниці даної мікрогрупи є полісемантами, і оцінність похідних одиниць варіює від знака (+) до знака (-) і від мови до мови. Метафоричність лексичних одиниць англійської, української та російської мов, які спочатку номінують колір, не настільки всеосяжна, як у одиниць смакової семантики, і досить строката від мови до мови. Пошуки метафоричної мотивації в розвитку семантики сенсо́рних прикметників становлять значну складність, мотивація нерідко затемнена. Винятковою особливістю колористичних прикметників є збільшення полісемії за рахунок появи семем з символьного семантикою. Словники реєструють нечисленні випадки таких одиниць. У нашій вибірці вони утворюють опозитивні пари для позначення протиставлених один одному політичних сил або рухів. Це кольори червоний VS білий (червоний рух VS білий рух в революції 1917 р в Росії) і red VS blue (red states VS blue states в політичному житті сучасних США).

Ключові слова


сенсо́рна лексика; семантична деривація; оцінна, метафорична і символьна мотивація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arutjunova, N.D. (1990). Metafora i diskurs. In Teorija metafory: Sbornik./ Obshh. Red. N.D. Arutjunovoj i M.A. Zhurinskoj. M.: Progress, 5-32.

Vol’f , E.M. (2006). Funkcional’naja semantika ocenki. Izd-e 3, stereotip. M.: KomKniga.

Karvasarskij, B.D. (2004). Klinicheskaja psihologija. URL: http://koob.ru

Kolegaeva, І.M. (2017). Shhe raz pro rol’ signal’nih sistem v pіznannі і oznachennі svіtu, abo chomu techut’ slinki pri slovі limon. In Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. / Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі І.І.Mechnikova: f-t romano-germans’koї fіlologії. Vip. 2 (39). Odesa: KP OMD, 39-47.

Kolegaeva, I.M. (2018). Sensornaja metafora i sinestezija kak jazykovoj fenomen: lingvokognitivnyj aspekt. Stat’ja 1. In Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. / Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі І.І.Mechnikova: f-t romano-germans’koї fіlologії. Vip. 2 (41). Odesa: KP OMD, 56-66.

Kolegaeva, I.M. (2019). Sensórnaja metonimija kak jazykovoj fenomen: lingvokognitivnyj i lingvokul’turologicheskij aspekty. Stat’ja 2. In Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. / Odes’kij nacіonal’nij unіversitet іmenі І.І.Mechnikova: f-t romano-germans’koї fіlologії. Vip. 1 (42). Odesa: KP OMD, 42-55.

Kubrjakova, E.S. (2004). Jazyk i znanie: Na puti poluchenija znanij o jazyke: Chasti rechi s kognitivnoj tochki zrenija. Rol’ jazyka v poznanii mira. M.: Jazyki slavjanskoj kul’tury.

Losev, A.F. (1993) Ocherki antichnogo simvolizma i mifologii. M. Nauka. URL: losev_aleksey_ ocherki_antichnogo_simvolizma_i_mifologii_.pdf

Mamardashvili, M. K., Pjatigorskij, A. M. (1997). Simvol i soznanie. Metafizicheski razmyshlenija o soznanii, simvolike i jazyke /Pod obshhej redakciej Ju. P. Senokosova. M.: Shkola «Jazyki russkoj kul’tury», 1997. URL: http://psylib.org.ua/books/mampg02/index.htm.

Mel’gunov, S. P. (2007). Kak bol’sheviki zahvatili vlast’. 1-e.Moskva: Ajris-Press.

Ortega-i-Gasset, H. (1990). Dve velikie metafory. InTeorija metafory: Sbornik./ Obshh. Red. N.D. Arutjunovoj i M.A. Zhurinskoj. M.: Progress, 68-81.

Rubinshtejn, S.L. (2002). Osnovy obshhej psihologii. Spb.: Izdatel’stvo Piter.

Uilrajt, F. (1990). Metafora i real’nost’. In Teorija metafory: Sbornik./ Obshh.Red. N.D. Arutjunovoj i M.A. Zhurinskoj. M.: Progress, 82-109.

Fel’dman, D. (2006). Krasnye belye: sovetskie politicheskie terminy v istoriko-kul’turnom kontekste // Voprosy literatury: Zhurnal. № 4.

Austin, J. L. (1962) Sense and Sensibility / ed. G.J. Warnock. Oxford: Oxford University Press.

Aristotle (2004). On Sense and the Sensible / Translated by J. I. Beare eBooks@Adelaide.

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. In “Psychological Review”. 50 (4), 370– 396.

Jordan, W.D., Litwack, L.F. (1954). The United States/ 7th ed. Englewood Cliffs: PrenticeHall, Inc.

Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. NY: Harper.

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_states_and_blue_states

Jetimologicheskij slovar’ russkogo jazyka (M.R. Fasmer) URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/ etymological-dictionary/fc/slovar-195-4.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник./ Общ. Ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С.5-32.

Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Изд-е 3, стереотип. М.: КомКнига, 2006. 280 с.

Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. 2004. URL: http://koob.ru

Колегаєва І.М. Ще раз про роль сигнальних систем в пізнанні і означенні світу, або чому течуть слинки при слові лимон // Записки  з романо-германської філології. / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології.  Вип. 2 (39). Одеса: КП ОМД, 2017. С. 39-47.

Колегаева И.М. Сенсорная метафора и синестезия как языковой феномен: лингвокогнитивный аспект. Статья 1. // Записки  з романо-германської філології. / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. Вип. 2 (41). Одеса: КП ОМД, 2018. С. 56-66.

Колегаева И.М. Сенсо́рная метонимия как языковой феномен: лингвокогнитивный и лингвокультурологический аспекты. Статья 2. // Записки  з романо-германської філології. / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології.  Вип. 1 (42). Одеса: КП ОМД, 2019. С. 42-55.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. Наука, 1993. Режим доступа: losev_aleksey_ocherki_antichnogo_simvolizma_i_mifologii_.pdf

Мамардашвили M. K., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизически размышления о сознании, символике и языке /Под общей редакцией Ю. П. Сенокосова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. URL: http://psylib.org.ua/books/mampg02/index.htm.

Мельгунов С. П. Как большевики захватили власть. 1-е.Москва: Айрис-Пресс, 2007. 656 с.

Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры //Теория метафоры: Сборник./ Общ. Ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С.68-81.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.  Спб.: Издательство Питер, 2002. 720 с.

Уилрайт Ф. Метафора и реальность //Теория метафоры: Сборник./ Общ.Ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 82-109.

Фельдман Д. Красные белые: советские политические термины в историко-культурном контексте // Вопросы литературы: Журнал. 2006. № 4.

Austin J. L. Sense and Sensibility / ed.  G.J. Warnock. Oxford: Oxford University Press, 1962.

Aristotle. On Sense and the Sensible / Translated by J. I. Beare eBooks@Adelaide 2004.

Maslow A. “A Theory of Human Motivation”// “Psychological Review”. 50 (4), 1943. P. 370– 396.

Jordan W.D., Litwack L.F. The United States/ 7th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1991.

Maslow A.  “Motivation and Personality”. NY: Harper, 1954.

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_states_and_blue_states

Этимологический словарь русского языка (М.Р. Фасмер) URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/ etymological-dictionary/fc/slovar-195-4.htm

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.