DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186238

ФРАНЦУЗЬКА МОВА ДЛЯ АКАДЕМІЧНИХ ЦІЛЕЙ В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ГУРТКА ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА «ІСТОРІЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА»

Л. С. Дімова

Анотація


Стаття присвячена аналізу питань використання французької мови для академічних цілей в дослідницькій роботі студентів гуманітарних спеціальностей, зокрема історичних та філософських, одного з класичних університетів м. Одеса, що дозволяє донести як вітчизняному суспільству, так і в тому числі європейському маловідомі сторінки історії України на території Одеської області в м. Ізмаїл часів Першої світової війни, пов’язаних з історією міжнародного Червонохресного руху. Період діяльності гуртка розпочався зі 150-річного ювілею Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та збігся з низкою ювілейних дат з історії Міжнародного Червонохресного руху та Товариства Червоного Хреста України, деякі з котрих увійшли до Переліків пам’ятних дат і ювілеїв Верховної Ради України. Йдеться насамперед про 150–ліття Аlma mater (2015 р.), 100-ліття Товариства Червоного Хреста України (2018 р.), а також 100-ліття з завершення Першої світової війни (2018 р.). Об’єктом дослідження у статті є аналіз та передача французькою мовою архівних матеріалів, пов’язаних з героїчною сторінкою з життя м. Ізмаїл – 3 липня 1917 р. – днем, коли відбулась славетна Звитяга персоналу плавучих шпиталів Червоного Хреста на Дунаї в м. Ізмаїл. Саме в цей день запеклих військових дій невеличкий медичний персонал збирав під вогнем поранених та перевозив їх по Дунаю подалі від військових дій. В цей день медпрацівниками з 28 осіб було врятовано 2 000 життів. Навантаження на лікарів, медсестр та санітарів становило біля 80 осіб поранених, без урахування загиблих, нетранспортабельних та легкопоранених. В табличному варіанті наведені досліджувані архівні матеріали та проаналізовані публікації в місцевих ЗМІ, наведені довідки щодо участі студентів факультету Історії та філософії в різноманітних франкомовних  міжнародних заходах гуртка, в співпраці з Альянс Франсез м. Одеса та Ажанс Юніверсітєр де ла Франкомоні, починаючи з 2013 р.

Ключові слова


пошукова робота засобом французької мови студентів гуманітарних спеціальностей; звитяга медичного персоналу Плавучих шпиталів Червоного Хреста на Дунаї в м. Ізмаїл; міжнародні заходи гуртка «Історія Ізмаїльського Червоного Хреста»

Повний текст:

PDF

Посилання


Postanova VRUkrainy №2287-UIII vid 08.02.18 r. «Pro vidznachennia pamiatnykh dat i yuvileiv u 2018 r.». Postanova VRUkrainy №2287-UIII vid 08.02.14 r. «Pro vidznachennia pamiatnykh dat i yuvileiv u 2015 r.».

Dymova, L.S. (2007). Obuchenye frantsuzskomu yaziku dlia spetsyalnykh tselei studentov ystorycheskykh fakultetov unyversytetov. In Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Vypusk 48. Seriia: Pedahohichni nauky. Chernihiv, 2007. S. 91-95.

Dymova, L.S. (2009). Ynostrannie yaziky dlia spetsyalnikh tselei pry obuchenyy studentov ystorycheskykh spetsyalnostei. In Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Vypusk 62. Seriia: Pedahohichni nauky. Chernihiv, 36-40.

Dymova, L.S. (2012). Kommunykatyvnie yazikovie kompetentsyy v svete Obshcheevropeiskykh rekomendatsyi Soveta Evropy po voprosam yazikovoho obrazovanyia. In Zapysky z romanohermanskoi filolohii. Vypusk 28. Odesa, Odeskyi natsionalnyi universytet im. I.I. Mechnykova, 27-31.

Dymova, L.S. (2014). Nauchno-yssledovatelskaia rabota studentov kak sredstvo optymyzatsyy obuchenyia frantsuzkomu yaziku professyonalnoi napravlennosty studentov ystorycheskykh spetsyalnostei Odesskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny Y.Y. Mechnykova. In Zapysky z romano-hermanskoi filolohii. Vypusk 30. Odesa, Odeskyi natsionalnyi universytet im. I.I. Mechnykova, 27-31.

Yvanova, N.H., Dymova, L.S., Orlov, V.V. (2008). Sommunication de specialité: nouvelle pratique pedagogique. Novitnia filolohiia № 10. Mykolaiv, 106-118.

Prohrama V Mizhnarodnoi naukovo – praktychnoi konferentsii z pytan metodyky vykladannia inozemnykh mov pamiati profesora V.L. Skalkina Odeskoho natsionalnoho universytetu im. I.I. Mechnykova. Odesa: “Astroprynt”, 2007. 8 s.

Prohrama 61 zvitnoi studentskoi naukovoi konferentsii Odeskoho natsionalnoho universyteta imeni I.I. Mechnykova. Odesa: “Astroprynt”, 2005. 115 s.

Prohrama 70 zvitnoi studentskoi naukovoi konferentsii Odeskoho natsionalnoho universyteta imeni I.I. Mechnykova. Odesa: “Astroprynt”, 2014. 117 s. Ridkisni frantsuzki vydannia XVI-XVIII st. v zibranniakh naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu im. I.I.Mechnykova // Naukova biblioteka ONU im. I.I. Mechnykova. Odesa: „Astroprynt”, 2000. 72 s.

Prohrama 71-yi naukovoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu i naukovykh pratsivnykiv ONU imeni I.I. Mechnykova. Odesa: „Astroprynt”, 20. 72 s.

Prohrama 72-yi naukovoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu i naukovykh pratsivnykiv ONU imeni I.I. Mechnykova. Odesa: „Astroprynt”, 72 s.

Prohrama 73-yi naukovoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu i naukovykh pratsivnykiv ONU imeni I.I. Mechnykova, Odesa: „Astroprynt”, 72 s.

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny Inozemna mova (frantsuzka) napriamu pidhotovky 0203 — istoriia, dlia spetsialnostei 6.020302 - ISTORIIa, Istorychnoho fakultetu. Kredytno-modulna systema orhanizatsii navchalnoho protsesu dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Odessa: ONU im. I.I. Mechnykova, 2017. 14 s.

Chuprova, L.V. (2012). Nauchno-yssledovatelskaia rabota studentov v obrazovatelnom protsesse vuza. In Teoryia y praktyka obrazovanyia v sovremennom myre: materyaly mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy (h. Sankt-Peterburh, fevral 2012 h.). Spb.: Renome, 380-383.

Les Langues vivantes: apprendre, enseigner, évaluer. Un Cadre europeen commun de reference. Strasbourg, 1998.

Ukraine – Ukraina. Terrains, Eveils. In Ethnologie française. Raris: Press Universitaires de France, 2004.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Постанова ВР України №2287-УІІІ від 08.02.18 р. «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 р.». Постанова ВР України №2287-УІІІ від 08.02.14 р. «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 р.».

Димова Л.С. Обучение французскому языку для специальных целей студентов исторических факультетов университетов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 48. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2007. С. 91-95.

Димова Л.С. Иностранные языки для специальных целей при обучении студентов исторических специальностей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 62. Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2009. - С. 36-40.

Димова Л.С. Коммуникативные языковые компетенции в свете Общеевропейских рекомендаций Совета Европы по вопросам языкового образования // Записки з романогерманської філології. Випуск 28. - Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2012. - с. 27-31.

Димова Л.С. Научно-исследовательская работа студентов как средство оптимизации обучения французскому языку профессиональной направленности студентов исторических специальностей Одесского национального университета имени И.И. Мечникова // Записки з романо-германської філології. Випуск 30. - Одеса, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2014. - с. 27-31.

Иванова Н.Г., Димова Л.С., Орлов В.В. Сommunication de specialité: nouvelle pratique pedagogique. Новітня філологія № 10. Миколаїв, 2008. С. 106-118.

Програма V Міжнародної науково – практичної конференції з питань методики викладання іноземних мов пам’яті професора В.Л. Скалкіна Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Одеса: “Астропринт”, 2007. 8 с.

Програма 61 звітної студентської наукової конференції Одеського національного університета імені І.І. Мечникова. Одеса: “Астропринт”, 2005. 115 с.

Програма 70 звітної студентської наукової конференції Одеського національного університета імені І.І. Мечникова. Одеса: “Астропринт”, 2014. 117 с.

Рідкісні французькі видання XVI-XVIII ст. в зібраннях наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова // Наукова бібліотека ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеса: „Астропринт”, 2000. 72 с.

Програма 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса: „Астропринт”, 20. – 72 с.

Програма 72-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса: „Астропринт”, 72 с.

Програма 73-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса: „Астропринт”, 72 с.

Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова (французька) напряму підготовки 0203 — історія, для спеціальностей 6.020302 - ІСТОРІЯ, Історичного факультету. Кредитно-модульна система організації навчального процесу для студентів вищих навчальних закладів. Одесса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. 14 с.

Чупрова Л.В. Научно-исследовательская работа студентов в образовательном процессе вуза // Теория и практика образования в современном мире: материалы международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). Спб.: Реноме, 2012. С. 380-383.

Les Langues vivantes: apprendre, enseigner, évaluer. Un Cadre europeen commun de reference. Strasbourg, 1998.

Ukraine – Ukraїna. Terrains, Eveils // Ethnologie française. Раris: Press Universitaires de France, 2004. P. 2. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.