DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186237

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ

К. В. Георгієвська

Анотація


Стаття присвячена розглядові лінгвістичних особливостей англомовного юридичного дискурсу. Мета нашого дослідження полягає в огляді найбільш значимих стилістичних особливостей англомовного юридичного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували типові приклади англомовних юридичних документів. Виокремлено основні характеристики юридичного дискурсу, а саме: систему юридичних термінів, перевагу офіційно-ділового та наукового стилів у проаналізованих документах, відсутність емоційності висловлення, що зумовлено основною метою – донести смисл законів та документів в однозначній трактовці, особливі термінологічні сполучення слів, синтаксичні конструкції. Розглянуто основні функції юридичного дискурсу: регулятивну, яка полягає у встановленні і збереженні норм і цінностей, що обумовлюють взаємні дії між інститутом і суспільством, між агентами і клієнтами і між агентами всередині інституту; перформативну (прямі або непрямі приписи реципієнту вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Подібні висловлювання становлять тексти таких жанрів, як судове рішення, закон, постанова, директива, указ і ін.), інформативну, що складається в генеруванні, трансляції і ретрансляції сенсів, що визначають суть того чи іншого інституту, тобто створення певних інформаційних потоків в інституціональному комунікативному просторі; презентаційну (символічна і ритуальна), що складається в створенні іміджу (привабливості для суспільства) інституту і його агентів, а також авторитету права; кодову, що полягає в створенні спеціальної мови, ефективної для виконання цілей і завдань інституційної діяльності, а також у встановленні кордону між агентами і клієнтами дискурсу.

Ключові слова


юридичний дискурс; термін; функції дискурсу

Повний текст:

PDF

Посилання


Karasik, V.I. (2000). O tipah diskursa. In Jazykovaja lichnost’: institucional’nyj i personal’nyj diskurs: sb. nauch. tr. Volgograd: Peremena, 5–20.

Kozhemjakin, E. A. (2009). Konceptual’no-metodologicheskoe obosnovanie diskursnoj formy bytija kul’tury : avtoref. dis. ... d-ra filos. Nauk. Belgorod.

Kolesnikova, L.V. (2007). Juridicheskij diskurs kak rezul’tat kategoriza-cii i konceptualizacii dejstvitel’nosti (na materiale predmetno-terminologicheskoj oblasti “Mezhdunarodnoe chastnoe pravo”): dis. ... kand. filol. nauk. Stavropol’.

Popova, L.E. (2005). Juridicheskij diskurs kak ob#ekt interpretacij: semanticheskij i pragmaticheskij aspekt: dis. ... kand. filol. nauk. Krasnodar.

Tihomirov, A. V. (2010). Koncept grazhdanskogo obshhestva v kul’turnyh i teoreticheskih paradigmah rannego liberalizma : avtoref. dis. ... d-ra filos. nauk. Belgorod.

Choban, O.S. (2016). Leksiko-sintaksicheskie osobennosti zakonodatel’nyh tekstov vo francuzskom i ukrainskom juridicheskih diskursah (kontrastivnyj analiz). In Odes’kij juridichnij vіsnik. №7, 243-244

Shishkina, E.V. (2013). Lingvostilisticheskie sredstva realizacii strategij i taktik uchastnikov kommunikativnoj situacii «Dopros» : avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. Volgograd. Legal documents forms. URL: https://legaltemplates.net/legal-documents-forms/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карасик В.И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–20.

Кожемякин Е. А. Концептуально-методологическое обоснование дискурсной формы бытия культуры : автореф. дис. ... д-ра филос. Наук. Белгород, 2009. 39 с.

Колесникова Л.В. Юридический дискурс как результат категоризации и концептуализации действительности (на материале предметно-терминологической области «Международное частное право»): дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2007. 22 c.

Попова Л.Е. Юридический дискурс как объект интерпретаций: семантический и прагматический аспект: дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 21 c.

Тихомиров А. В. Концепт гражданского общества в культурных и теоретических парадигмах раннего либерализма : автореф. дис. ... д-ра филос. Наук. Белгород, 2010. 23 с.

Чобан О.С. Лексико-синтаксические особенности законодательных текстов во французском и украинском юридических дискурсах (контрастивный анализ). Одеський юридичний вісник. 2016. №7. С. 243-244

Шишкина Е. В. Лингвостилистические средства реализации стратегий и тактик участников коммуникативной ситуации «Допрос» : автореф. дис. ... д-ра филол. Наук. Волгоград, 2013. 23 с. Legal documents forms. URL: https://legaltemplates.net/legal-documents-forms/ 





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.