DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.2(43).186236

СМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

А. Є. Болдирева

Анотація


Стаття присвячена дослідженню однієї з лексичних перекладацьких трансформацій – смисловому розвитку. В роботі подається стислий огляд та характеристика точок зору дослідників на проблему виокремлення трансформацій при перекладі, їх класифікацій в цілому та обговорюються закономірності використання прийому смислового розвитку при перекладі зокрема. Термін «трансформація» для позначення перекладацьких операцій найширше використовується у численних роботах з теорії перекладу поруч з терміном «перекладацькі перетворення». Загалом трансформації розглядаються у перекладі як прийоми, до яких удається перекладач для перекладу багатьох різних текстів у тих випадках, коли словникова відповідність відсутня або не може бути використана в умовах даного контексту. До перекладацьких перетворень удаються  через неповну спільність чи відмінність вихідної мови та мови перекладу. При наявності великої кількості різноманітних трансформацій, виділених різними дослідниками, з’являється змога для перекладача  найбільш точно і адекватно перекладати будь-який текст художнього, наукового, технічного чи газетно-публіцистичного жанру. Трансформації допомагають перекладачеві адекватно перекласти текст та показують відмінності у мові оригіналу і перекладу. Традиційно більшість дослідників класифікують різноманітні перекладацькі трансформації за мовними рівнями. В залежності від мовного матеріалу, що підлягає перетворенню при перекладі, трансформації найчастіше відбуваються на лексичному та граматичному (синтаксичному) рівнях. Дослідження виконано на матеріалі роману відомого сучасного американського письменника Дена Брауна «Інферно» та його перекладу російською мовою.

Ключові слова


трансформація; смисловий розвиток; переклад; вихідна мова; мова перекладу

Повний текст:

PDF

Посилання


Barkhudarov L.S. (2008). Iazyk i perevod: Voprosy obshchei i chastnoi teorii perevoda. – M.: Izd-vo LKI.

Shveitcer A.D. (1988). Teoriia perevoda: Status, problemy, aspekty. – M.: Nauka.

Garbovskii N.K. (2004). Teoriia perevoda: Uchebnik. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta.

Neliubin L.L. (2003). Tolkovyi perevodovedcheskii slovar. – M.: Flinta: Nauka.

Miniar-Beloruchev R.K. (1980). Teoriia i metody perevoda. – M.: Mezhdunarodnye otnosheniia.

Arkhipov A.F. (2009). Prakticheskii kurs perevoda. - M.: Mezhdunarodnye otnosheniia.

Komissarov V.N. (2001). Sovremennoe perevodovedenie. Uchebnoe posobie. – M.: ETS.

Retcker Ia.I. (1971). Teoriia perevoda i perevodcheskaia praktika. – M.: Mezhdunarodnye otnosheniia.

Alekseeva I.S. (2004). Vvedenie v perevodovedenie: Ucheb. posobie dlia stud. filol. i lingv. fak. vyssh. ucheb. zavedenii. – Spb., M.: Akademiia.

Romanova S.P., Koralova A.L. (2007). Posobie po perevodu s angliiskogo iazyka na russkii. – 3-e uzd. – M.: KDU.

Zaitcev A.B. (2010). Osnovy pismennogo perevoda. – M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM». Dan Brown Inferno – [Electronic resource]. – Mode of access: https://avidreaders.ru/book/ inferno.html

Den Braun (2013). Inferno – M.: «AST» – [Electronic resource]. – Mode of access: http:// fobook.ru/inferno-инферно/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 240с.

Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 215с.

Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544с.

Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320с.

Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Международные отношения, 1980. – 198с.

Архипов А.Ф. Практический курс перевода. -  М.: Международные отношения, 2009. – 214с.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. –  М.: ЭТС, 2001 – 424с.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1971. – 216с.

Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. – Спб., М.: Академия, 2004. – 352с.

Романова С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского языка на русский. – 3-е узд. – М.: КДУ, 2007. – 176с.

Зайцев А.Б. Основы письменного перевода. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 128с.

Dan Brown Inferno Електронний ресурс. Режим доступу: https://avidreaders.ru/book/ inferno.html Дэн Браун Инферно – М.: «АСТ», 2013 Електронний ресурс. Режим доступу: http:// fobook.ru/inferno-инферно/ 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.