DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118627

ПОНЯТТЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО НЬОГО

А. А. Шистовська

Анотація


У статті аналізується поняття «інтертекстуальність», виділяються її суттєві ознаки та характеристики. Аналізується інтертекстуальність з погляду історико-літературного, комунікативного, системного та типологічного методів. Встановлюється зв'язок з теорією діалогічності М. Бахтіна та аналізуються основні положення та думки дослідників інтертекстуальності Ж. Дерріда, Л.Женні, Р. Барта, Ю. Крістевої.


Ключові слова


інтертекстуальність; теорія діалогічності; алюзія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bart, R. (2001), S/Z / Roland Bart. – Moskva: Edіtorіal URSR. – 232 s. – (2).

Holovinskyi, M. (2008), Intertekstualnist / M. Holovinskyi // Teoriia literatury v Polshi. Antolohiia tekstiv. Druha polovyna 20 – pochatok 21 st. / M. Holovinskyi. – Kyiv: Vyd.dim «Kyevo-Mohylianska akademiia». – S. 284–309.

Zhenett, Zh. (1998), Raboty po poetike [Elektronnii resurs] / Zh. Zhenett // Izdatelstvo imeni Sabashnikovykh. – Rezhim dostupu do resursu: http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/index.htm

Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva (2001) – Chernivtsi: Zoloti lytavry. – 636 s.

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk (2007) – Kyiv: Akademiia. – 752 s. – (2). – (Nota bene).

Pege-Gro, N. (2008) Vvedenie v teoriiu intertekstualnosti / Natali Pege-Gro. – Moskva: LKI. – 240 s.

Derrida, J. (1986), Parages: Pas, Survivre, Titre à préciser, La loi du genre. Paris: Galilée.

Jenny, L. (1979), La Strategie de la forme (27th ed.). Poetique.

Riffaterre, M. (1979), Semiotique intertextuelle: l’interpretant (1-2). Revue d’Esthetique.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барт Р. S/Z / Роланд Барт. – Москва: Едіторіал УРСР, 2001. – 232 с. – (2).

Головінський М. Інтертекстуальність / М. Головінський // Теорія літератури в Польші. Антологія текстів. Друга половина 20 – початок 21 ст. / М. Головінський. – Київ: Вид.дім «Киево-Могилянська академія», 2008. – С. 284–309.

Женетт Ж. Работы по поэтике [Електронний ресурс] / Ж. Женетт // Издательство имени Сабашниковых. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/index.htm.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

Літературознавчий словник-довідник – Київ: Академія, 2007. – 752 с. – (2). – (Nota bene).

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Натали Пьеге-Гро. – Москва: ЛКИ, 2008. – 240 с.

Derrida J. Parages: Pas, Survivre, Titre à préciser, La loi du genre, Galilée / Derrida. – Paris, 1986.

Jenny L. La Strategie de la forme / Jenny - Poetique, 1979, №27. - P. 268-269.

Riffaterre M. Semiotique intertextuelle: l’interpretant / Riffaterre. – Revue d’Esthetique, 1979. – (1-2.).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.