DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2017.2(39).118623

МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ІНСТРУКЦІЙ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

О. Й. Снітовська

Анотація


Англомовна медична термінологія в текстах інструкцій медичних препаратів має лексичні, структурні та інші особливості, що відтворюються у відповідних українських перекладах інструкцій МОЗ України. Простежено шляхи утворення медичної термінології фарм-текстів, засоби відтворення для адекватного еквівалентного перекладу, проаналізовано відмінності та схожість текстів оригіналу та перекладу медичного препарату ЗІННАТ.

Ключові слова


фарм-текст; медична термінологія; інструкція до медпрепаратів; засоби відтворення; трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Karaban V.I. (2004). Pereklad anhliysʹkoyi naukovoyi i tekhnichnoyi literatury / Vʺyacheslav Ivanovych Karaban. – Vinnytsya: Nova knyha,. – 576st.

Nimchuk V.V. (1976). Mova ukrayinsʹkoho travnyka KHVI st. // Movoznavstvo. ––43 – 55 st.

Peredriyenko V.A. (1979). Formuvannya ukrayinsʹkoyi literaturnoyi movy KHVIII st. na narodniy osnovi / V.A. Peredriyenko – K.,– 143 st.

Kyyak T.R., Ohuy O.D., Naumenko. (2006). / T.R. Kyyak, O.D. Ohuy, A. Naumenko.– Teoriya ta praktyka perekladu (nimetsʹka mova). – Vinnytsya: Nova knyha,– 592 st.

Medical Writing in Early Modern English.[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:www.cambidge.org books.google.ru/books?isbn=1139493833

Medical Texts of Ireland 1350–1650. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://celt.ucc.ie/medical.html

Botsman A. V. (2006). Strukturno-prahmatychni ta semantychni osoblyvosti farmatsevtychnykh tekstiv (na materiali instruktsiy do vzhyvannya likarsʹkykh preparativ): Dys. doktora filol. nauk: spets. 10.02.04 / Andriy Vasylʹovych Botsman. – K.,– 403 st.

Husar M.V. (2004). Linhvokohnityvnyy i komunikatyvno-prahmatychnyy aspekty pryvatnykh hazetnykh oholoshenʹ (na materiali suchasnoyi brytansʹkoyi periodyky): dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktora filol. nauk: spets. 10.02.04 / Husar Malʹvina Viktorivna. – K.,– 230 st.

Lytvynenko N.P. (2010). Suchasnyy ukrayinsʹkyy medychnyy dyskurs: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. nauk: / Nina Pavlivna Lytvynenko; In-t ukr. movy NAN Ukrayiny. – K.,– 37 st.

Misnyk N.V. (2002).Formuvannya ukrayinsʹkoyi medychnoyi klinichnoyi terminolohiyi. – Avtoref. dys. kand. filol. nauk: 10.02.04. – K.,– 20 st.

Yukalo V.YA. (2003). Movni stereotypy v komunikatsiyakh likarya: Avtoref. dys kand. filol. nauk. – K.,– 24 st.

Vakulyk I.I. (2010). Latynsʹko-ukrayinsʹkyy ta ukrayinsʹko-latynsʹkyy slovnyk veterynarno-medychnykh terminiv. / I.I. Vakulyk – K.:– 248 st..

Dyskurs. 2007. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: 85. New English - Ukrainian Medical Dictionary . – K .: Ariy.

Dictionnaire médical / Sous la coordination de Jacques Quevauvilliers. (2009). – 6 ème édition. – P.: Enselvier Masson,– 1533 st. Dzherela materialu doslidzhennya:

http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=5850

http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=3021

www.medicines.org.uk/emc/medicine/2609/spc 18.drugs.com/uk/strepsils-cool-spc-10121.html

www.pharmacygeoff.md

Instruktsiyi do medychnykh preparativ. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pills.org.ua.

Likarsʹki zasoby [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://mozdocs.kiev.ua.

http://www.drugs.com/ibuprofen.html 23. mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=8343


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В’ячеслав Іванович Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576

Німчук В.В.Мова українського травника ХVI ст. // Мовознавство. – 1976. – С. 43 – 55.

Передрієнко В.А.Формування української літературної мови ХVIII ст. на народній основі / В.А. Передрієнко – К., 1979. – 143 с.

Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко / Т.Р. Кияк, О.Д. Огуй, А. Науменко. – Теорія та практика перекладу (німецька мова). – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.

Medical Writing in Early Modern English.[Електроннийресурс]. – Режимдоступу:www.cambidge.org books.google.ru/books?isbn=1139493833

MedicalTextsofIreland 1350–1650. [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: https://celt.ucc.ie/medical.html

БоцманА. В.Структурно-прагматичнітасемантичніособливостіфармацевтичнихтекстів (наматеріаліінструкційдовживаннялікарськихпрепаратів): Дис. докторафілол. наук: спец. 10.02.04 / АндрійВасильовичБоцман. – К., 2006. – 403 с.

ГусарМ.В. Лінгвокогнітивнийікомунікативно-прагматичнийаспектиприватнихгазетнихоголошень (наматеріалісучасноїбританськоїперіодики): дис. наздобуттянаук. ступенядокторафілол. наук: спец. 10.02.04 / ГусарМальвінаВікторівна. – К., 2004. – 230 с.

Литвиненко Н.П. Сучаснийукраїнськиймедичнийдискурс: автореф. дис. наздобуттянаук.ступенядокт. наук: / НінаПавлівнаЛитвиненко; Ін-тукр. мовиНАНУкраїни. – К., 2010. – 37 с.

МісникН.В. Формуванняукраїнськоїмедичноїклінічноїтермінології. – Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 2002. – 20 с.

Юкало В.Я. Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря: Автореф. дис канд. філол. наук. – К., 2003. – 24 с

Довідкова література:

Вакулик І.І. Латинсько-український та українсько-латинський словник ветеринарно-медичних термінів. / І.І. Вакулик – К.: 2010. – 248c.

Дискурс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 85.NewEnglish - UkrainianMedicalDictionary . – K .: Ariy , 2007.

Dictionnaire médical / Sous la coordination de Jacques Quevauvilliers. – 6 ème édition. – P.: Enselvier Masson, 2009. – 1533 р.
Джерела матеріалу дослідження:

http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=5850

http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=3021

www.medicines.org.uk/emc/medicine/2609/spc

www.pharmacygeoff.md

Інструкції до медичних препаратів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: h

Лікарські засоби [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://mozdocs.kiev.ua.

http://www.drugs.com/ibuprofen.html

mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=8343

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.