Записки з романо-германської філології

Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.
ISSN 2307-4604 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/5 від 01.07.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2 (35) (2015)

Зміст

Статті

Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії PDF
О. Б. Алексєєва С. 3-9
Особливості використання сакральної лексики в текстах традиційної та альтернативної проповіді PDF (Русский)
К. В. Безпалова С. 10-17
Особливості функціонування лексико-семантичного поля «Метал» в англомовних прислів’ях PDF
А. В. Білоцерковець С. 18-23
Писемна різноманітність давньоверхньонімецьких церковних текстів PDF
Ю. О. Березіна С. 24-30
Схвалення, похвала, комплімент та лестощі в теорії мовленнєвих актів PDF (Русский)
Н. О. Бігунова С. 31-40
Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India – критичний аналіз словника на історичних принципах PDF (Русский)
Н. С. Битко С. 41-51
Кількісні та якісні характеристики дифтонгів середньоверхньонімецького періоду PDF (Русский)
О. В. Глущенко С. 52-58
Вербалізована інтеграція концептів-архетипів AIR та EARTH PDF (Русский)
О. С. Гринько С. 59-65
Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення PDF
О. В. Деменчук С. 66-75
Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд PDF
С. В. Єрьоменко С. 76-82
Анімалістичний наратив про сім’ю та ії проблеми PDF (Русский)
О. В. Ігіна С. 83-88
Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору Інтернету PDF
М. Ю. Карпенко С. 89-95
Мовленнєвий акт вдячності з точки зору критерія щирості PDF (Русский)
І. О. Ківенко С. 96-104
Полімодальність відчуттів у дзеркалі полікодовості тексту, або ще раз про антропоцентризм у лінгвістиці PDF
І. М. Колегаєва С. 105-112
«Дискурс» і «дискурс ідентичності»: до визначення понять PDF (Русский)
О. П. Матузкова С. 113-119
Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі PDF
Н. М. Мікава С. 120-125
Принципи формування нової англомовної лексики соціально-педагогічної сфери PDF
К. О. Мулик С. 126-132
Дослідження лексико-семантичного поля blood в його науковій версії PDF
О. М. Новаковська С. 133-141
Імпліцитні та експліцитні комунікативні засоби вираження нерозуміння в художньому діалозі PDF (Русский)
Г. О. Олійник С. 142-150
Англомовний путівник як різновид туристичного дискурсу PDF
В. В. Прима С. 151-156
Англомовне лексико-семантичне поле «ювелірні прикраси» як фрагмент професійної картини світу PDF
О. В. Цобенко С. 157-163
Апробація методики реконструкції індоєвропеїстами та лінгвокомпаративістами різних поколінь PDF
О. О. Черхава С. 164-173
Соціальні фактори просодичного оформлення висловлювання PDF (Русский)
М. В. Чеснокова С. 174-182
Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці PDF
А. І. Швець С. 183-191