Про журнал

Збірник «Записки з романо-германської філології», заснований у 1997 році, є рецензованим періодичним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. У збірнику публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.

ISSN 2307-4604 (друкована версія)  eISSN 2518-7627 (онлайн-версія)
DOI 10.18524/2307-4604

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31.03.2024 р.): КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009 р.

Згідно із Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 429 від 22.02.2024 р. збірник зареєстрований як друковане медіа із ідентифікатором R30-02961.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 627 від 14.05.2020 р. збірник внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Філологічні науки» за спеціальністю 035 – Філологія.

Періодичність виходу: 2 рази на рік
Мови видання: українська, англійська та інші офіційні мови ЄС
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французький б-р, 24/26, Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: zapysky.rgf.editor@gmail.com