Записки з романо-германської філології

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з питань романо-германської філології, перекладу і викладання іноземних мов.
ISSN 2307-4604 (Print)
ISSN 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б"): Наказ МОН України № 627 від 14.05.2020 р. (Додаток 2), філологічні спеціальності - 035
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Бистров Я.В., д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2(45) (2020)

Зміст

Статті

ДІАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОГО МОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ PDF
Н. В. Глінка 4-11
СИНЕРГЕТИКА ДЕКОДУВАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБСЯГУ ІМЕННИКІВ З ДІЄСЛІВНОЮ МОДАЛЬНІСТЮ KÖNNEN (на матеріалі німецькомовної художньої прози та преси) PDF
В. В. Дребет 12-28
ПЕРЕДАЧА УКРАЇНСЬКИХ БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЮ PDF
С. В. Єрьоменко 29-35
НАЗВИ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: ПРО ЩО РОЗКАЖУТЬ СЛОВНИКИ PDF
І. М. Колегаєва, Л. В. Строченко 36-42
КОГНІТИВНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ PDF
О. П. Матузкова, К. В. Безпалова 43-50
ПЕРИФЕРІЯ АНГЛОМОВНОГО КOНЦEПТУ HAIR PDF
Н. М. Мікава 51-57
ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВЕРБАЛІЗОВАНОГО СУБКОНЦЕПТУ ОСІНЬ/AUTUMN (на матеріалі роману «Осінь» Алі Сміт) PDF (Русский)
К. С. Нетреба 58-68
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ВКЛЮЧЕНЬ РОМАНУ АНТИУТОПІЇ О. ГАКСЛІ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ» PDF
А. В. Прокопенко, Р. В. Мозуль 69-77
ПОБУДОВА І АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВНИЙ КАРТИНІ СВІТУ МЕКСИКИ PDF
C. І. Сєчіна 78-85
СОМАТИЗМИ ЯК СКЛАДОВА ПЕРИФЕРІЙНОЇ ЗОНИ КОНЦЕПТУ WORD/LANGUAGE/SPEECH PDF
В. М. Смаглій 86-100
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ТА НЕПРЯМОЇ НОМІНАЦІЇ ЕМОЦІЙ У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ PDF
Д. В. Станко 101-108
ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В ГАЗЕТНОМУ МАКРОТЕКСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Л. В. Терехова, О. О. Драгомирецький, Н. В. Степанюк, О. О. Калінюк 109-119
ПРОСТОРОВІ КАТЕГОРІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Н. М. Тхор, І. П. Попік 120-126
ВЛАСНІ НАЗВИ «ДВАНАДЦЯТИ МАНДРІВНИХ ОПОВІДАНЬ» ҐАБРІЄЛЯ ҐАРСІЇ МАРКЕСА В КОНТЕКСТІ МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ PDF (Español)
І. Божко 127-136
КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ У ФОКУСІ ЗВУКОВОГО МОВЛЕННЯ PDF (Deutsch)
Т. Д. Вербицька, І. І. Азарова 137-146