Записки з романо-германської філології

Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.
ISSN 2307-4604 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/5 від 01.07.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1 (34) (2015)

Ювілейний, присвячений 65-річчю доктора філологічних наук, професора Колегаєвої І.М.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій PDF
Н. І. Андрейчук С. 8-14.
Поетика спонтанності постмодерністського наративу PDF
О. А. Бабелюк С. 15-24.
Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф PDF
О. П. Воробйова С. 25-30.
Текст у науковій творчості професора Ірини Михайлівни Колегаєвої PDF (Русский)
Т. І. Домброван С. 31-36.
Мова, мислення та мистецтво (діалектика взаємовідношень) PDF
О. А. Жаборюк, І. А. Жаборюк С. 37-46.
Поточний рік vs. поточний рахунок: європейський контекст мовного образу PDF
М. І. Зубов С. 47-52.
Індивідуальний ергонімічний фрейм
О. Ю. Карпенко С. 53-59.
Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту PDF
Н. В. Кондратенко С. 60-65.
Про нетрадиційний нарратив PDF (Русский)
В. А. Кухаренко С. 66-72.
Стратегiї адресацiї в профетичному дискурсi PDF (Русский)
А. Е. Левицький С. 73-79.
Стратегія як базовий інструмент когнітивного аналізу комунікації PDF (Русский)
А. П. Мартинюк С. 80-89.
Англійська ідентичність як лінгвокультурний гіперконцепт PDF (Русский)
О. П. Матузкова С. 90-95.
Мовленнєва мімікрія як комунікативна гра: гештальт-аналіз PDF (Русский)
І. Б. Морозова С. 96-107.
Модифікації базової тональності неправдивих висловлень PDF
О. І. Морозова С. 108-114.
Самоорганізація когнітивної системи при створенні мовленнєвого твору: переваги та обмеження PDF (Русский)
Л. С. Піхтовнікова С. 115-125.
Неупередженість чи війна слів? PDF (Русский)
С. І. Потапенко С. 126-132.
Біокогнітивна сутність оцінки PDF
Г. І. Приходько С. 133-137.
Зевгма: навчальний матеріал з питаннями і завданнями PDF (Русский)
Н. М. Разінкіна С. 138-142.
Естетичний функціоналізм як принцип художнього перекладу PDF
О. В. Ребрій С. 143-150.
Шекспірівська феноменологія як інтертекстова реальність PDF (Русский)
В. О. Самохіна С. 151-157.
Метафоричні трансформації в перекладі (на матеріалі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та його українського перекладу) PDF
О. О. Селіванова С. 158-166.
Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу PDF
Л. В. Солощук С. 167-174.
Суб’єкт художньої комунікації та комунікативні парадигми художніх творів у концепції І.М. Колегаєвої PDF (Русский)
О. Г. Фоменко С. 175-183.
Статус вербальних маркерів у лексико-семантичній парадигмі оцінювання PDF
С. О. Швачко С. 184-188.
Етюди про інтердискурсивності PDF (Русский)
І. С. Шевченко С. 189-195.
Джеймс Тербер як майстер пародії: інтердискурсивний підхід PDF (English)
О. М. Ільченко С. 196-204.
Просодичні та кінетичні засоби агресивного впливу у політичній комунікації PDF (English)
Н. В. Петлюченко С. 205-211.