Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(35) (2015) Sahibs, Nabobs and Boxwallahs. A Dictionary of the Words of Anglo-India – критичний аналіз словника на історичних принципах Анотація   PDF (Русский)
Н. С. Битко
 
№ 1(40) (2018) «ДАВНЬОСАКСОНСЬКА МОЛИТВА ХРЕЩЕННЯ» ЯК ПРИКЛАД ДІАЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Ю. О. Березіна
 
№ 2(35) (2015) «Дискурс» і «дискурс ідентичності»: до визначення понять Анотація   PDF (Русский)
О. П. Матузкова
 
№ 1(40) (2018) «ОЛІТЕРАТУРНЕННЯ» ЯК ОЗНАКА НОВОЇ ДРАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ В ОЦІНЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Анотація   PDF
Л. І. Cинявська
 
№ 1(32) (2014) Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля Анотація   PDF
С. В. Єрьоменко
 
№ 1(36) (2016) ІДІОМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЛЮДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СЕГМЕНТ ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SECURITY/БЕЗПЕКА Анотація   PDF (Русский)
К. С. Лектоваров
 
№ 2(35) (2015) Імпліцитні та експліцитні комунікативні засоби вираження нерозуміння в художньому діалозі Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Олійник
 
№ 1(34) (2015) Індивідуальний ергонімічний фрейм Анотація
О. Ю. Карпенко
 
№ 2(33) (2014) Інструменти мовленнєвої маніпуляції в англомовній “жовтій” пресі Анотація   PDF
Н. Г. Сіденко
 
№ 2(41) (2018) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БЛАКИТНА ТРОЯНДА» Анотація   PDF
Л. І. Cинявська
 
№ 1(36) (2016) ІНТОНАЦІЙНІ МЕЛОДІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЕЛЬСЬКОГО ТИПУ ВИМОВИ Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Карпова
 
№ 1(32) (2014) Історичні зміни в англійському консонантизмі: погляд з позицій лінгвосинергетики Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Домброван
 
№ 2(33) (2014) Альтернативна література сучасності Анотація   PDF (Русский)
В. А. Кухаренко
 
№ 2(35) (2015) Анімалістичний наратив про сім’ю та ії проблеми Анотація   PDF (Русский)
О. В. Ігіна
 
№ 1(34) (2015) Англійська ідентичність як лінгвокультурний гіперконцепт Анотація   PDF (Русский)
О. П. Матузкова
 
№ 1(36) (2016) АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК LINGUA FRANCA В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Домніч
 
№ 1(38) (2017) Англомовна стоматологічна термінологія (семантичний аспект) Анотація   PDF
Н. М. Тхор
 
№ 2(37) (2016) АНГЛОМОВНА ТУРИСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (мотиваційний аспект) Анотація   PDF
В. В. Прима
 
№ 2(33) (2014) Англомовне лексико-семантичне поле «коштовне каміння» (мотиваційний аспект) Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(35) (2015) Англомовне лексико-семантичне поле «ювелірні прикраси» як фрагмент професійної картини світу Анотація   PDF
О. В. Цобенко
 
№ 1(36) (2016) АНГЛОМОВНИЙ КОНЦЕПТ HAIR (мотиваційний аспект) Анотація   PDF
Н. М. Мікава
 
№ 2(39) (2017) АНГЛОМОВНИЙ ПУТІВНИК ПО УКРАЇНІ ЯК ПОЛІКОДОВИЙ ТЕКСТ Анотація   PDF
В. В. Прима
 
№ 2(35) (2015) Англомовний путівник як різновид туристичного дискурсу Анотація   PDF
В. В. Прима
 
№ 2(35) (2015) Апробація методики реконструкції індоєвропеїстами та лінгвокомпаративістами різних поколінь Анотація   PDF
О. О. Черхава
 
№ 2(35) (2015) Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд Анотація   PDF
С. В. Єрьоменко
 
№ 1(34) (2015) Біокогнітивна сутність оцінки Анотація   PDF
Г. І. Приходько
 
№ 1(40) (2018) БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ТВОРЧОСТІ О.К. ТОЛСТОГО В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. І. Ярмолович
 
№ 1(40) (2018) БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ВАЖЛИВІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF (English)
І. A. Сорока
 
№ 1(32) (2014) Від казки – до реальності: перший „дорослий” роман Дж. Роулінг Анотація   PDF (Русский)
В. А. Кухаренко
 
№ 2(41) (2018) ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ІНСТРУКЦІЙ БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКІВ, СЕРТИФІКОВАНИХ В УКРАЇНІ, АНГЛОМОВНИМ ОРИГІНАЛАМ МІЖНАРОДНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
О. Й. Снітовська
 
№ 2(37) (2016) ВІДТВОРЕННЯ ФІГУР СУБСТИТУЦІЇ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
С. А. Остапенко
 
№ 2(39) (2017) ВАРІАТИВНИЙ ХАРАКТЕР МЕЛОДИЧНОГО КОНТУРУ У МОВЛЕННІ ІРЛАНДЦІВ Анотація   PDF (Русский)
Д. В. Бубнов
 
№ 2(41) (2018) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КOНЦEПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ ФРAЗEOЛOГІЧНИХ СЛOВНИКAХ Анотація   PDF
Н. М. Мікава
 
№ 2(37) (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ БІОГРАФІЯХ АЛЬБЕРТА ЕЙНШТЕЙНА Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(36) (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(35) (2015) Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі Анотація   PDF
Н. М. Мікава
 
№ 1(38) (2017) Вербалізація субконцепту PRODIGY в англомовних біографіях Вольфганга Амадея Моцарта Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(39) (2017) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУБКОНЦЕПТУ PRODIGY У РОМАНІ Р.ДАЛА “MATILDA” Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(35) (2015) Вербалізована інтеграція концептів-архетипів AIR та EARTH Анотація   PDF (Русский)
О. С. Гринько
 
№ 1(40) (2018) ВЕРБАЛЬНА ТА НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ (на матеріалі публікацій А. Піза) Анотація   PDF
І. П. Попік
 
№ 1(36) (2016) ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У МОВЛЕННІ ШЕФ-КУХАРЯ Анотація   PDF (Русский)
О. К. Ковальчук
 
№ 1(40) (2018) ВЗАЄМОДІЯ ГРАМАТИЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ Анотація   PDF (Русский)
Л. А. Дмитрук
 
№ 1(40) (2018) ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА Анотація   PDF
В. В. Балабін
 
№ 1(36) (2016) ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ТА ТРОПІВ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
К. О. Новікова
 
№ 1(36) (2016) ВИПРАВДАНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ П’ЄСИ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
С. А. Остапенко
 
№ 2(37) (2016) ВПЛИВ ПРОСОДІЇ БРИТАНСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОСОДИЧНОЇ НОРМИ КАНАДСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ Анотація   PDF (Русский)
О. О. Русавська
 
№ 1(32) (2014) Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках (на матеріалі творів А. Картер та О. Уайльда) Анотація   PDF
Н. В. Долусова, Л. В. Строченко
 
№ 2(33) (2014) Гендерні стереотипи мовленнєвої поведінки австралійців Анотація   PDF (Русский)
О. В. Костроміна
 
№ 2(33) (2014) Гендерна варіативність голосних у мовленні британської молоді Анотація   PDF (Русский)
С. Ю. Ладиженська
 
№ 2(33) (2014) Діахронічна лінгвосинергетика – новий напрям у вивченні історії мови Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Домброван
 
№ 1(40) (2018) ДІАХРОНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗБІРНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Л. М. Голубенко, І. Г. Кулина
 
№ 1(36) (2016) ДЕКОМПРЕСІЯ ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ Анотація   PDF
С. В. Єрьоменко
 
№ 2(35) (2015) Деякі аспекти вивчення топонімічних особливостей у курсі країнознавства Великобританії Анотація   PDF
О. Б. Алексєєва
 
№ 2(37) (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МІСТЯТЬ ТОПОНІМИ, У КУРСІ КРАЇНОЗНАВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація   PDF
О. Б. Алексєєва
 
№ 1(34) (2015) Джеймс Тербер як майстер пародії: інтердискурсивний підхід Анотація   PDF (English)
О. М. Ільченко
 
№ 2(35) (2015) Динамічні моделі значення в аспекті міжмовного зіставлення Анотація   PDF
О. В. Деменчук
 
№ 1(40) (2018) ДИСКУРСИВНІ ЧАСТКИ У РОЗВИТКУ ДИГІТАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Анотація   PDF (Deutsch)
Т. Д. Вербицька, І. В. Никифоренко
 
№ 1(34) (2015) Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу Анотація   PDF
Л. В. Солощук
 
№ 1(34) (2015) Дискурсивна парадигма досліджень художнього тексту Анотація   PDF
Н. В. Кондратенко
 
№ 1(32) (2014) До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії Анотація   PDF
О. Б. Алексєєва, Т. А. Ананійчук
 
№ 2(41) (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОДЕСЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
О. П. Матузкова, В. В. Погуляй
 
№ 2(37) (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ТЕОЛІНГВІСТИКИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF (Русский)
Н. О. Кравченко
 
№ 1(38) (2017) До проблеми вивчення мовного відображення перцептивної картини світу Анотація   PDF (Русский)
А. І. Демчук
 
№ 2(35) (2015) Дослідження лексико-семантичного поля blood в його науковій версії Анотація   PDF
О. М. Новаковська
 
№ 2(41) (2018) ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF (English)
Я. В. Бедрич
 
№ 2(39) (2017) ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В МЕКСИКАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВАРІАНТІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
С. І. Сєчіна
 
№ 1(32) (2014) Епіфанія Дж. Джойса з висоти XXI століття Анотація   PDF (Русский)
А. П. Міньяр-Бєлоручева
 
№ 1(34) (2015) Естетичний функціоналізм як принцип художнього перекладу Анотація   PDF
О. В. Ребрій
 
№ 1(34) (2015) Етюди про інтердискурсивності Анотація   PDF (Русский)
І. С. Шевченко
 
№ 1(32) (2014) Зародження англомовної лексикографії в Індії: соціокультурні та лінгвістичні аспекти Анотація   PDF (Русский)
Н. С. Битко
 
№ 2(41) (2018) ЗАСОБИ ПОМ’ЯКШЕННЯ КАТЕГОРИЧНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ І СТРАТЕГІЇ МІТІГАЦІІ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі іспанського та італійського ділового листування) Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Гринько
 
№ 1(32) (2014) Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі «Вибори 2010-2012 рр. в Україні» Анотація   PDF
О. І. П’єцух
 
№ 1(34) (2015) Зевгма: навчальний матеріал з питаннями і завданнями Анотація   PDF (Русский)
Н. М. Разінкіна
 
№ 2(35) (2015) Кількісні та якісні характеристики дифтонгів середньоверхньонімецького періоду Анотація   PDF (Русский)
О. В. Глущенко
 
№ 1(36) (2016) КІНЕСИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Н. М. Тхор
 
№ 1(38) (2017) Кінесичний аспект невербальної комунікації у публікаціях А. Піза Анотація   PDF
І. П. Попік
 
№ 1(38) (2017) Казка Шарля Перо та її модерністський варіант. Анджела Картер, як представник феномена «мідл-літератури» Анотація   PDF (English)
В. В. Дмитрієва
 
№ 1(36) (2016) КОГНІТИВНА СПЕЦИФІКА ПСЕВДОЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСОБУ ТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ Анотація   PDF
К. П. Никитченко
 
№ 2(35) (2015) Когнітивно-семантичний статус онімів у сучасній лінгвістиці Анотація   PDF
А. І. Швець
 
№ 1(36) (2016) КОГНІЦІЯ, СЕМІОЗИС, КОМУНІКАЦІЯ: ПРО ЩО ДУМАЛОСЬ У МИНУЛІ 25 РОКІВ Анотація   PDF (Русский)
І. М. Колегаєва
 
№ 2(39) (2017) КОМПРЕСІЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ Анотація   PDF
С. В. Єрьоменко
 
№ 1(32) (2014) Комп’ютерний сленг у сучасній англійській мові: походження та функціонування Анотація   PDF
Е. В. Стрига
 
№ 1(38) (2017) Комунікативно-прагматичний та граматичний аспекти мовних засобів Анотація   PDF
Г. В. Шевченко
 
№ 1(40) (2018) КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ: ЕТАПИ ТА ОДИНИЦІ Анотація   PDF
І. М. Колегаєва
 
№ 2(41) (2018) КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНИХ УЧБОВИХ СЛОВНИКАХ Анотація   PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська, О. Г. Томчаковський
 
№ 1(40) (2018) КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 2(41) (2018) КОНЦЕПТ ПОРИ РОКУ/SEASONS У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПЕРЛ БАК (на материалі роману «Земля») Анотація   PDF (Русский)
К. С. Нетреба
 
№ 2(33) (2014) Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття Анотація   PDF
О. А. Тарасова
 
№ 2(37) (2016) КУЛЬТУРНОСПЕЦИФІЧНІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ КРАСИ Анотація   PDF (English)
О. В. Харлай
 
№ 2(37) (2016) ЛІНГВІСТИЧНА СИНЕРГЕТИКА: ВИТОКИ, КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА АПЛІКАТИВНІСТЬ Анотація   PDF (English)
Т. І. Домброван
 
№ 2(33) (2014) Лінгвокультурний концепт yankee в англомовній картині світу Анотація   PDF
К. В. Красницька
 
№ 1(40) (2018) ЛАКУНИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ГУМОР: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Т. О. Анохіна, І. К. Кобякова, С. О. Швачко
 
№ 1(38) (2017) Лексико-семантична група “facial hair” в мові (мотиваційний аспект) Анотація   PDF
Н. М. Мікава
 
№ 1(36) (2016) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Загребельна
 
№ 2(41) (2018) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В НАЇВНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Загребельна
 
№ 1(36) (2016) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ» В АНГЛОМОВНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ Анотація   PDF (Русский)
І. П. Попік
 
№ 2(33) (2014) Лексичні засоби виділення теми і реми в англійській та українській мовах Анотація   PDF
Е. В. Стрига
 
№ 1(38) (2017) Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа Анотація   PDF
А. Я. Савчук
 
№ 1(34) (2015) Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф Анотація   PDF
О. П. Воробйова
 
№ 1(40) (2018) МІСЦЕ ЧИСЛІВНИКІВ В ДОСЛІДЖЕННІ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ Анотація   PDF
Г. Ю. Ярмолович
 
№ 2(39) (2017) МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ІНСТРУКЦІЙ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ Анотація   PDF
О. Й. Снітовська
 
№ 1(38) (2017) Меланхолійний модус ностальгії як пристрасті у вірші А. Ширяєва «Розчерк вітру. Взбігаю по клавішах – чорних, білих…» Анотація   PDF (Русский)
С. О. Фокіна
 
№ 1(38) (2017) Метафора та поетологія тексту Анотація   PDF (Русский)
Б. П. Іванюк
 
№ 1(32) (2014) Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) Анотація   PDF
Т. М. Нікульшина
 
№ 1(32) (2014) Метафоричні безособові конструкції Анотація   PDF
Л. С. Корпан
 
№ 1(34) (2015) Метафоричні трансформації в перекладі (на матеріалі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та його українського перекладу) Анотація   PDF
О. О. Селіванова
 
№ 1(36) (2016) МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТІВ CHARM І ЧАРІВНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація   PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська
 
№ 1(36) (2016) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФОСЕМІОТИЧНОГО КОДУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ПОЛІФОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF
О. В. Білецька
 
№ 2(33) (2014) Методологія дослідження стратегії завдання образи в німецькомовному інтернет-дискурсі Анотація   PDF
В. М. Хорошилова
 
№ 1(34) (2015) Мова, мислення та мистецтво (діалектика взаємовідношень) Анотація   PDF
О. А. Жаборюк, І. А. Жаборюк
 
№ 1(34) (2015) Мовленнєва мімікрія як комунікативна гра: гештальт-аналіз Анотація   PDF (Русский)
І. Б. Морозова
 
№ 2(35) (2015) Мовленнєвий акт вдячності з точки зору критерія щирості Анотація   PDF (Русский)
І. О. Ківенко
 
№ 1(32) (2014) Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення Анотація   PDF
М. М. Марусинець
 
№ 1(34) (2015) Модифікації базової тональності неправдивих висловлень Анотація   PDF
О. І. Морозова
 
№ 1(38) (2017) Можливості магічного реалізму як художнього засобу жіночого роману («Садові чари» Сари Ален) Анотація   PDF
О. М. Черноземова
 
№ 1(40) (2018) МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Н. М. Тхор
 
№ 2(41) (2018) МОТИВАТОР ПРИЗНАЧЕННЯ В ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС Анотація   PDF
О. В. Цобенко
 
№ 1(32) (2014) Музейний каталог як вид полікодового тексту Анотація   PDF (Русский)
І. М. Колегаєва
 
№ 2(33) (2014) Напрями досліджень мовної особистості у сучасній лінгвістиці Анотація   PDF
С. В. Єрьоменко
 
№ 1(38) (2017) Наратив «графічного роману» в інтермедіальному дискурсі сучасної американської літератури (В. Айснер) Анотація   PDF
О. А. Бежан
 
№ 1(32) (2014) Науково-дослідна робота студентів як засіб оптимізації навчання французькій мові професійного спрямування студентів історичних спеціальностей Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Анотація   PDF (Русский)
Л. С. Дімова Л.С.
 
№ 1(34) (2015) Неупередженість чи війна слів? Анотація   PDF (Русский)
С. І. Потапенко
 
№ 2(41) (2018) НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ GENIUS В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Л. В. Строченко
 
№ 1(36) (2016) ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ У МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ СХВАЛЕННЯ, ПОХВАЛИ, КОМПЛІМЕНТУ ТА ЛЕСТОЩІВ Анотація   PDF (Русский)
Н. О. Бігунова
 
№ 2(37) (2016) ОЗНАКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОСТІ ЛЕКЦІЙНОГО ТА ПРОПОВІДНИЦЬКОГО ДИСКУРСІВ Анотація   PDF (Русский)
К. А. Бондаренко
 
№ 2(41) (2018) ОНОМАСТИКОН ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF (English)
С. Пілішек
 
№ 2(33) (2014) Онтологічний час і простір (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина ІІ) Анотація   PDF
Т. М. Нікульшина
 
№ 1(32) (2014) Основні напрямки в дослідженні проповідницького дискурсу Анотація   PDF (Русский)
Н. О. Кравченко
 
№ 1(38) (2017) Основні різновиди дефініцій в юридичних текстах Анотація   PDF (Русский)
Ю. В. Юлінецька
 
№ 1(38) (2017) Особливості адаптації тексту художнього твору в кіносценарний комунікативний трансформ Анотація   PDF
О. О. Калінюк
 
№ 2(33) (2014) Особливості акцентуації в мовленні представників професій з підвищеною мовленнєвою відповідальністю Анотація   PDF (Русский)
Є. В. Корнєлаєва
 
№ 2(37) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ” Анотація   PDF
Г. М. Удовіченко
 
№ 2(35) (2015) Особливості використання сакральної лексики в текстах традиційної та альтернативної проповіді Анотація   PDF (Русский)
К. В. Безпалова
 
№ 1(40) (2018) ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ПОЛІСЕМАНТИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ-РЕПРЕЗЕНТАНТІВ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі мексиканського та чилійського національних варіантів іспанської мови) Анотація   PDF
С. І. Сєчіна
 
№ 1(36) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ МОВЛЕННЯ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТАРІВ У ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Стингач
 
№ 1(32) (2014) Особливості сприйняття усної інформації в англомовної лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) Анотація   PDF
Ю. С. Полєєва
 
№ 2(41) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ СПОНУКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЛЕКЦІЙНОМУ І ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСАХ Анотація   PDF (Русский)
К. А. Бондаренко
 
№ 2(33) (2014) Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації Анотація   PDF
О. І. Дзюбіна
 
№ 2(35) (2015) Особливості функціонування лексико-семантичного поля «Метал» в англомовних прислів’ях Анотація   PDF
А. В. Білоцерковець
 
№ 1(32) (2014) Особливості функціонування модальних дієслівних конструкцій у підмовах техніки Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Борисенко, М. В. Кашуба, О. В. Мардаренко, М. В. Цинова
 
№ 1(32) (2014) Особливості функціонування псалмів в англіканськім богослужінні Анотація   PDF (Русский)
В. М. Смаглій
 
№ 1(36) (2016) ПАРАВЕРБАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ТА УКРАЇНИ (контрастивний аудіовізуальний аналіз) Анотація   PDF (Русский)
В. О. Чернякова
 
№ 2(37) (2016) ПЕРЕКЛАД КАЛАМБУРІВ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
А. Є. Болдирева
 
№ 2(41) (2018) ПЕРЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ФАТИЧНОЇ ПОДЯКИ Анотація   PDF
І. О. Ківенко
 
№ 2(35) (2015) Писемна різноманітність давньоверхньонімецьких церковних текстів Анотація   PDF
Ю. О. Березіна
 
№ 1(34) (2015) Поетика спонтанності постмодерністського наративу Анотація   PDF
О. А. Бабелюк
 
№ 2(35) (2015) Полімодальність відчуттів у дзеркалі полікодовості тексту, або ще раз про антропоцентризм у лінгвістиці Анотація   PDF
І. М. Колегаєва
 
№ 1(38) (2017) Понятійні ознаки концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах Анотація   PDF (Русский)
Ю. О. Томчаковська
 
№ 2(39) (2017) ПОНЯТТЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО НЬОГО Анотація   PDF
А. А. Шистовська
 
№ 1(38) (2017) Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень Анотація   PDF
О. В. Антонов
 
№ 2(41) (2018) ПОСТМОДЕРНІЗМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ Анотація   PDF
Ю. В. Жук
 
№ 1(34) (2015) Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій Анотація   PDF
Н. І. Андрейчук
 
№ 1(34) (2015) Поточний рік vs. поточний рахунок: європейський контекст мовного образу Анотація   PDF
М. І. Зубов
 
№ 2(41) (2018) ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОППОЗИЦІЇ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ГАЗЕТНОМУ МАКРОТЕКСТІ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Терехова
 
№ 2(41) (2018) ПРИНЦИПИ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ ТОПОНІМІВ В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ Анотація   PDF
Є. М. Музя
 
№ 2(35) (2015) Принципи формування нової англомовної лексики соціально-педагогічної сфери Анотація   PDF
К. О. Мулик
 
№ 1(40) (2018) ПРИРОДА ДИФТОНГІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК В ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
О. В. Глущенко
 
№ 1(38) (2017) Про Віктора Георгійовича Зінченко - вченого i людину Анотація   PDF (Русский)
В. І. Силантьєва
 
№ 1(34) (2015) Про нетрадиційний нарратив Анотація   PDF (Русский)
В. А. Кухаренко
 
№ 2(39) (2017) ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В МОВЛЕННІ СПОРТИВНИХ КОМЕНТАТОРІВ Анотація   PDF (Русский)
І. В. Сіваченко
 
№ 2(41) (2018) ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКИХ КОМАНД В АНГЛОМОВНОМУ СУДНОПЛАВНОМУ ДИСКУРСІ ТА ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ Анотація   PDF
Г. В. Марусіч
 
№ 1(34) (2015) Просодичні та кінетичні засоби агресивного впливу у політичній комунікації Анотація   PDF (English)
Н. В. Петлюченко
 
№ 2(39) (2017) ПРОСОДИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В МОВЛЕННІ АНГЛОМОВНИХ МЕШКАНЦІВ КВЕБЕКА Анотація   PDF (Русский)
О. О. Русавська
 
№ 2(39) (2017) ПРОСПЕКЦІЯ ТА РЕТРОСПЕКЦІЯ У НАРАТИВАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НАУКИ Анотація   PDF
З. Б. Шелковнікова
 
№ 2(39) (2017) ПСАЛМИ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД МОЛИТОВНИХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
Н. О. Кравченко
 
№ 2(33) (2014) Реалізація мовних тактик у текстах релігійно-популярного дискурсу Анотація   PDF
О. О. Черхава
 
№ 2(33) (2014) Рецензія на монографію Анотація   PDF
Н. В. Петлюченко
 
№ 2(33) (2014) Рецензія на монографію Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Фоменко
 
№ 1(38) (2017) Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси» (Тернопіль: Тернопіль: «Астон», 2016, 398 с.) Анотація   PDF
О. Р. Валігура
 
№ 1(38) (2017) Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета «Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси» (Тернопіль: Тернопіль: «Астон», 2016, 398 с.) Анотація   PDF
В. В. Козловський
 
№ 2(39) (2017) РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.О. БІГУНОВОЇ «ПОЗИТИВНА ОЦІНКА: ВІД КОГНІТИВНОГО СУДЖЕННЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ» Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. УДК 811.111’23’371’42. Б 597. ISBN 978-617-637-133-5 Анотація   PDF
О. М. Ільченко
 
№ 2(39) (2017) РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.О. КРАВЧЕНКО «СІНЕРГІЙНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО РЕЛІГІЙНОГО ДИСКУРСУ (ТЕОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД)» Анотація   PDF
О. Ю. Карпенко
 
№ 1(38) (2017) Рецензія на монографію О.Л. Гармаш «Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація» Анотація   PDF
І. М. Колегаєва
 
№ 1(40) (2018) РИТОРИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
А. Я. Савчук
 
№ 1(40) (2018) РИТУАЛ БОГОСЛУЖІННЯ ЯК СЕМІОТИЧНИЙ ВИЯВ СИНЕРГІЙНОСТІ МОЛИТОВНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Н. О. Кравченко
 
№ 1(40) (2018) РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ІМЕННИКІВ GOMO/GOMMAN «ЧОЛОВІК, ЛЮДИНА» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі давніх текстів: діахронічне дослідження) Анотація   PDF
Н. В. Літвінова
 
№ 1(40) (2018) РОЛЬ ВЛАСНИХ НАЗВ В СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ ЕЛЕКТРОННИХ ІГОР Анотація   PDF
Т. В. Варбанець
 
№ 1(40) (2018) РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОСОДІЇ У МОВЛЕННІ СПОРТИВНИХ КОМЕНТАТОРІВ (на матеріалі коментарів кінних перегонів) Анотація   PDF
І. В. Сиваченко
 
№ 2(41) (2018) РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНТОНАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ УСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ МОЛИТВИ У ХУДОЖНЬОМУ КІНОДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
А. О. Лісовська
 
№ 1(36) (2016) РОЛЬ МЕЛОДИЧНИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У СТВОРЕННІ ПРОСОДИЧНОГО ПОРТРЕТУ ПОП МУЗИКАНТА Анотація   PDF (Русский)
О. Є. Унтілова
 
№ 1(32) (2014) Роль просодії та семантико-синтаксичних структур у визначенні комунікативної мети висловлювання Анотація   PDF (Русский)
Н. Р. Григорян, Є. М. Музя
 
№ 2(41) (2018) РОЛЬ СИНСЕМАНТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ СМЕРТІ В РОМАНІ ДЖ.БАРНСА NOTHING TO BE FRIGHTENED OF Анотація   PDF (Русский)
К. В. Красницька
 
№ 1(38) (2017) Сінергійно-сінергетичний підхід у дослідженні релігійного дискурсу Анотація   PDF (Русский)
Н. О. Кравченко
 
№ 1(34) (2015) Самоорганізація когнітивної системи при створенні мовленнєвого твору: переваги та обмеження Анотація   PDF (Русский)
Л. С. Піхтовнікова
 
№ 2(37) (2016) СЕМІОТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ СТАТУС ПІКТОГРАФІЧНОГО І ВЕРБАЛЬНОГО ТЕКТСУ (трансформація, переклад, співіснування) Анотація   PDF (English)
І. М. Колегаєва
 
№ 1(32) (2014) Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза «The Collector») Анотація   PDF
І. А. Галуцьких
 
№ 2(39) (2017) СЕМАНТИЧНІ ГЕШТАЛЬТИ АСОЦІАТИВНОГО ОНІМІЧНОГО ПОЛЯ АРОМАТОНІМІВ Анотація   PDF
Є. С. Біла
 
№ 1(40) (2018) СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІЙНИХ ПРОТОПОВІДОМЛЕНЬ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Е. Н. Набока
 
№ 2(41) (2018) СЕНСО́РНА МЕТАФОРА ТА СИНЕСТЕЗІЯ ЯК МОВНИЙ ФЕНОМЕН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ. Стаття 1 Анотація   PDF (Русский)
І. М. Колегаєва
 
№ 1(38) (2017) Синергетичні фазові переходи у творах А.П. Чехова Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Абабіна
 
№ 2(33) (2014) Синтактико-стилістичні характеристики авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах ХІХ-ХХ ст. Анотація   PDF
І. М. Архіпова
 
№ 1(40) (2018) СЛОВНИКИ ІНДІЙСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ В ПАРДИГМІ OXFORD UNIVERSITY PRESS Анотація   PDF (Русский)
Н. С. Битко
 
№ 2(35) (2015) Соціальні фактори просодичного оформлення висловлювання Анотація   PDF (Русский)
М. В. Чеснокова
 
№ 1(36) (2016) СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ТЕМПУ В МОЛОДІЖНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF (Русский)
С. Ю. Ладиженська
 
№ 1(40) (2018) СПЕЦІФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Анотація   PDF
К. О. Мулик
 
№ 1(36) (2016) СПЕЦИФIКА ПОЛIТИКИ ФРАНЦIЇ В ГАЛУЗI НАЦIОНАЛЬНОЇ МОВИ ТА НЕОЛОГIЇ. ОСНОВНI ВИМIРИ Анотація   PDF
О. В. Косович
 
№ 1(32) (2014) Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості Анотація   PDF
К. О. Мулик
 
№ 2(37) (2016) СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ Анотація   PDF
К. О. Мулик
 
№ 1(38) (2017) Специфіка мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок Уельсу в умовах білінгвізму Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Карпова
 
№ 2(39) (2017) СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО: WORD ЯК ЯДЕРНА ЛЕКСЕМА НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ WORD Анотація   PDF
В. М. Смаглій
 
1 - 200 з 242 результатів 1 2 > >>