Інформація про автора

Матузкова, О. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

  • № 2(41) (2018) - АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
    ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ОДЕСЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТАХ
    Анотація  PDF
  • № 2(43) (2019) - АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
    ХАРЧОВИЙ КОД КУЛЬТУРИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ГРЕЦЬКОЇ МОВ
    Анотація  PDF