Інформація про автора

Лепетюха, А. В., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

  • № 1(42) (2019) - АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
    МОНОСИНОНІМІЧНІ ПІДРЯДНІ ВИСЛОВЛЕННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ УМОВНИХ ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ СТРУКТУР (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
    Анотація  PDF