Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

C

Cинявська, Л. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Є

Єрьоменко, С. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Єрьоменко, С. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

І

Іванюк, Б. П., Єлецький державний університет імені І.О. Буніна
Ігіна, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ільченко, О. М., Національна Академія наук України
Ільченко, О. М., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

А

Абабіна, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Алексєєва, О. Б., Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Алексєєва, О. Б., Південноукраїнський національний педагогічний університет
Алексєєва, О. Б., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Ананійчук, Т. А., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Андрейчук, Н. І., Львівський національний університет імені Івана Франка
Анохіна, Т. О., Київський національний лінгвістичний університет
Антонов, О. В., Житомирський інститут медсестринства
Архіпова, І. М., Донбаський державний педагогічний університет
Афанасьєва, О. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Б

Бігунова, Н. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бігунова, Н. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Біла, Є. С., Національний університет «Одеська морська академія»
Білецька, О. В., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Білоцерковець, А. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бабелюк, О. А., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Балабін, В. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Балацька, А. В., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
Бедрич, Я. В., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України
Бежан, О. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Безпалова, К. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Березіна, Ю. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Березіна, Ю. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Битко, Н. С., Криворізький факультет Запорізького національного університету
Битко, Н. С., Центр наукових дослiджень та викладання iноземних мов НАН України
Битко, Н. С., ЦНДВІМ НАН України
Болдирева, А. Є., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бондаренко, К. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Бондаренко, К. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Борисенко, Т. І., Одеський національний політехнічний університет
Бубнов, Д. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

В

Валігура, О. Р., Київський національний лінгвістичний університет
Варбанець, Т. В., Національний університет «Одеська юридична академія»
Васильєва, О. О., Нацiональний унiверситет «Одеська юридична академiя»
Вербицька, Т. Д., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Вовчанська, С. І., Тернопільський національний економічний університет
Воробйова, О. П., Київський національний лінгвістичний університет

Г

Галуцьких, І. А., Запорізький національний університет
Галянт, Г. В., Одеська національна морська академія
Глущенко, О. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Глущенко, О. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Голубенко, Л. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гончарук, О. М., Харківський національний університет внутрішніх справ
Григорян, Н. Р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Гринько, Л. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гринько, О. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Д

Дімова Л.С., Л. С., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Деменчук, О. В., Рівненський державний гуманітарний університет
Демчук, А. І., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Деревянко, Ю. М., Запорізький національний університет
Дзюбіна, О. І., Львівський національний університет імені Івана Франка
Дмитрієва, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дмитрук, Л. А., Криворізький державний педагогічний університет
Долусова, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Домброван, Т. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Домброван, Т. И., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Домброван, Т. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Домніч, О. В., Запорізький національний університет
Дячук, Л. С., Київський національний торговельно-економічний університет

Ж

Жаборюк, І. А., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Жаборюк, О. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Жук, Ю. В., Одеський національний політехнічний університет

З

Загребельна, Н. В., Національний університет «Одеська морська академія»
Загребельна, Н. В., Національний університет "Одеська морська академія"
Зубов, М. І., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

К

Ківенко, І. О., Одеський національний морський університет
Ківенко, І. О., Одеський національний медичний університет
Калінюк, О. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Карпенко, М. Ю., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Карпенко, О. Ю., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Карпенко, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Карпова, Д. М., Національний університет «Одеська морська академія»
Кашуба, М. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кобякова, І. К., Сумський державний університет
Ковальчук, О. К., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Козловський, В. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Колегаєва, І. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Колегаєва, І. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кондратенко, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Корнєлаєва, Є. В., Одеська академія харчових технологій
Корпан, Л. С., Львівський національний університет імені Івана Франка
Косович, О. В., Тернопiльський національний педагогічний університет iменi Володимира Гнатюка
Костроміна, О. В., Одеська національна морська академія
Кравченко, Н. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кравченко, Н. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Красницька, К. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Красницька, К. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кулина, І. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кухаренко, В. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Л

Лісовська, А. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Літвінова, Н. В., Криворізький державний педагогічний університет
Ладиженська, С. Ю., Одеська національна морська академія
Ладиженська, С. Ю., Національний університет «Одеська морська академія»
Левицький, А. Е., Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Лектоваров, К. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

М

Мікава, Н. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Мікава, Н. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Міньяр-Бєлоручева, А. П., Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Мардаренко, О. В., Одеський національний політехнічний університет
Мартинюк, А. П., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Марусіч, Г. В., Національний Університет "Одеська Морська Академія"
Марусинець, М. М., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Матузкова, О. П., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Матузкова, О. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Морозова, І. Б., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Морозова, О. І., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Музя, Є. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Музя, Є. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Мулик, К. О., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Мулик, К. О., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Н

Нікульшина, Т. М., Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету
Набока, Е. Н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Нетреба, К. С., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Никитченко, К. П., Київський національний лінгвістичний університет
Никифоренко, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Новікова, К. О., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Новаковська, О. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

О

Олійник, Г. О., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Остапенко, С. А., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

П

Пілішек, С., Хмельницький національний університет
Піхтовнікова, Л. С., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Петлюченко, Н. В., Національний університет «Одеська юридична академія»
Погуляй, В. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подковирофф, Н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полєєва, Ю. С., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Полянічко, О. Д., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Попік, І. П., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Потапенко, С. І., Ніжинський державний університет
Прима, В. В., Київський національний торговельно-економічний університет
Прима, В. В., Київський міський медичний коледж
Приходько, Г. І., Запорізький національний університет
П’єцух, О. І., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
П’єцух, О. І., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Р

Разінкіна, Н. М., Інститут мовознавства РАН
Ребрій, О. В., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Реконвальд, Н. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Рудик, І. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Румянцева, О. А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Русавська, О. О., Національний університет «Одеська морська академія»
Русавська, О. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

С

Сєчіна, С. І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сіваченко, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сіденко, Н. Г., Херсонський національний технічний університет
Савчук, А. Я., Львівський національний університет імені Івана Франка
Самохіна, В. О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Селіванова, О. О., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Сиваченко, І. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Силантьєва, В. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Смаглій, В. М., Одеський національний морський університет
Смаглій, В. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Снітовська, О. Й., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Солощук, Л. В., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Сорока, І. A., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Станко, Д. В., Ужгородський національний університет
Стингач, О. В., Одеська національна академія харчових технологій
Стрига, Е. В., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Строченко, Л. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Строченко, Л. В., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Т

Тарасова, О. А., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Терехова, Л. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Томчаковська, Ю. О., Одеський національний економічний університет
Томчаковська, Ю. О., Національний університет «Одеська юридична академія»
Томчаковський, О. Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Тхор, Н. М., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Тхор, Н. М., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

У

Удовіченко, Г. М., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг)
Унтілова, О. Є., Національний університет "Одеська морська академія"

Ф

Фокіна, С. О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Фоменко, О. Г., Класичний приватний університет

Х

Харлай, О. В.
Хорошилова, В. М., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ц

Цинова, М. В., Одеський національний політехнічний університет
Цобенко, О. В., Одеська національна морська академія
Цобенко, О. В., Національний університет «Одеська морська академія»

Ч

Черноземова, О. М., Московський педагогічний державний університет
Чернякова, В. О., Національний університет «Одеська юридична академія»
Черхава, О. О., Київський національний лінгвістичний університет
Чеснокова, М. В., Одеська національна морська академія
Четайкіна, В. В., Львівський національний університет імені Івана Франка

Ш

Швачко, С. О., Сумський державний університет
Швець, А. І., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Шевченко, І. С., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Шевченко, Г. В., Національний університет «Одеська юридична академія»
Шелковнікова, З. Б., Національна Академія наук України
Шистовська, А. А., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ю

Юлінецька, Ю. В., Національний університет «Одеська юридична академія»

Я

Ярмолович, Г. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ярмолович, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ящик, Н. Р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

1 - 196 з 196 результатів